Personsökning

Hanna-Maija
Ketola

Vetenskapsgren
Adress
PB 4 (Vuorikatu 3)
00014 Helsingfors Universitet

Sakkunnig, Stöd för forskningsledningen (Teologiska fakulteten och Juridiska fakulteten).

Keskustakampuksen tutkimuspalveluiden vastuuhenkilö.

Aktuellt


RSS Feed

No results.