Personsökning

Eveliina
Hietakymi

Adress
PB 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingfors Universitet

Koordinering av LUMATIKKA-fortbilndingsprojektet (LUMA-center Finland) https://lumatikka.luma.fi info@lumatikka.luma.fi Stöd för beslutsfattande och vidareutvekling av verksamhet Gumtäkt