Vetenskapsgren
Adress
PB 9 (Siltavuorenpenger 5A)
00014 Helsingfors Universitet

Olen kasvatustieteellisen tiedekunnan varadekaani ja vastaan opetusasioista.
Perustehtävältäni olen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori. Opetan matematiikan didaktiikkaa ja ohjaan kandi- ja gradutöitä sekä väitöskirjoja. Tutkin matematiikan oppimista ja opettamista sekä oppilaiden, opettajien että opettajankoulutuksen näkökulmasta. Minua kiinnostavat erityisesti ongelmanratkaisun oppiminen ja opettaminen sekä affektiivisten tekijöiden rooli oppimisessa.

RSS Feed

No results.