Nationell flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik (PeK) 1000+

Studerande som blir antagna till denna utbildning kommer att avlägga Pedagogie Kandidat-examen (PeK) som flerformsutbildning. 1000+ flerformsutbildningen ger behörighet till lärare inom småbarnspedagogik och riktar sig till sökande som redan arbetar inom småbarnspedagogikens område. Målet med flerformsutbildningen är att möjliggöra studier vid sidan av arbetet inom småbarnspedagogik. Undervisningsformerna innefattar närundervisning, distansundervisning och arbetslivsanpassade uppgifter inom småbarnspedagogiken. Därtill ingår handledd praktik (inlärning i arbetet) i studierna. Utbildningen består av olika studieavsnitt med närundervisning ungefär en gång i månaden, 1-3 dagar per tillfälle i Helsingfors. Målsatta studietiden är två och ett halvt år.

Utbildningen planeras och genomförs i samarbete mellan alla finländska universitet som anordnar utbildning i småbarnspedagogik: Utbildningen ordnas av Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet och Östra Finlands universitet

Utbildningens innehåll

Värdegrunden för Helsingfors universitets svenskspråkiga utbildning för lärare inom småbarnspedagogik bygger på begrepp som demokrati, rättvisa och jämlikhet. Utbildningen har flerspråkighet och mångfaldsfrågor inom småbarnspedagogik som innehållsliga tyngdpunktsområden. Studierna ger studerandena teoretiska och praktiska förutsättningar att arbeta som pedagog, handledare och lärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

I studierna ingår

 • Språk- och kommunikationsstudier samt studier i informations- och kommunikationsteknik, 15 sp
 • Ämnesstudier i pedagogik inklusive kandidatavhandlingen och undervisningspraktik, 45 sp
 • Studier som ger yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning (såsom musik, bild och slöjd, rörelse, språk, matematik, naturvetenskap med flera ämnen), 60 sp
 • Valfria studier 35 sp

Undervisningspraktik genomförs delvis på egen arbetsplats och delvis på Helsingfors universitets partnerdaghem i Södra Finland.

Det är möjligt att genomföra valfria studier i det egna utbildningsprogrammet, i övriga utbildningsprogram vid universitetet och vid andra universitet i Finland eller utomlands, men endast studier i det egna utbildningsprogrammet garanteras förverkligas som flerformsundervisning.

Information om antagning

Antagningsprocessen våren 2021 inom 1000+ projektet är nu genomförd. Stort tack till alla som har visat intresse och till alla som har sökt!

Namnen på de som har antagits till 1000+ utbildningen publiceras senast den 9.7.2021 i Min Studieinfo tjänsten. Studieplatsen som erbjuds baseras på den prioritet du angivit i ansökningsformuläret. Du kan endast väljas till den högsta preferens som din framgång i ansökningsprocessen räcker till.

 • Om du erhåller en studieplats: Ifall du erhåller en studieplats bör du ta emot/acceptera studieplatsen inom den angivna tidsfristen, annars förlorar du platsen. Ta emot din studieplats i Min Studieinfo- tjänsten. Mottagande av studieplats är bindande, och du kan inte senare annullera eller ändra ditt val. Ett bindande mottagande av studieplats återkallar alla dina övriga alternativ. När du tar emot/ accepterar en studieplats är du inte längre en förstagångs- sökande. När du väl har tagit emot studieplatsen i Min Studieinfo-tjänsten får du ett bekräftelsemeddelande i din e-post. Om du inte kan ta emot din studieplats elektroniskt, vänligen kontakta det universitet vid vilket du önskar ta emot din erhållna studieplats. Förutom att du erhåller en studieplats måste du registrera dig vid universitetet inom tidsfristen. Om du inte registrerar dig inom tidsfristen förlorar du din studierätt.
 • Om du erhåller en reservplats: Ifall samtliga sökande som erhållit en studieplats tar emot den kommer ingen av de som är på reservplats att antas. I populära utbildningar stängs möjligheten att ta emot en reservplats inom några dagar efter att de antagna har publicerats. Följ utvecklingen i Min Studieinfo-tjänsten. Sista datum för godkännande av reservplatser är 2.8.2021. Mer information om reservplatser.
 • Ifall du blev utan studieplats behöver du inte oroa dig utan kan ändå inleda studier eftersom alla öppna universitet erbjuder högskolestudier. Du kan till exempel avlägga grundstudier i pedagogik (25 sp), grundstudier i småbarnspedagogik (25 sp) eller grundstudier i allmän pedagogik (25 sp) på de öppna universiteten. Dessa studier är användbara vid kommande antagningar och påskyndar även kommande studier. Det lönar sig att hålla koll på anmälningsdatum till kurser och kurshelheter på de öppna universitetens webbsidor. Mer information ges från de öppna universiteten.

Ifall du efter att antagningsresultaten har publicerats önskar göra en begäran om omprövning görs det via urvalsprovens samarbetswebbsida.

Information till dig som tagit emot din studieplats och skall inleda dina studier i höst

Introvecka

Information om studier (för svenska flerformsstuderande) hålls onsdagen 1.9 klockan 16 –18 i zoom.
Tillfället är obligatoriskt för alla som antagits. Om du är förhindrad att delta meddela margita.sundstedt@helsinki.fi

Länk till tillfället i ZOOM >>

Allmän information för nya studerande ges under orienteringsveckan, d.v.s. vecka 35, dvs. 30.8.-3.9.2021. På grund av den rådande situationen med coronaviruset ordnas orienteringsveckan främst som distansstudier.

Närmare instruktioner om programmet under orienteringsveckan >>

Det är bra om du som skall studera inom flerform kan delta i så många tillfällen som möjligt under introveckan, men inget krav. Under länken ser du de olika tillfällenas innehåll samt vilka tillfällen som streamas.

Närstudietillfällen (hösten 2021)

 • 3.9 – 4.9 (kl. 10 – 16)
 • 15.10 – 16.10 (kl. 10 – 16.45, kl. 10 – 15)
 • 3.12 (kl. 10 – 17.30)

Vi strävar efter att hålla kurstillfällena IRL. Ifall det skulle bli ändringar (pga. rådande Covid situation) så meddelas det på denna sida före kursstart.

Förutom närstudietillfällen består flerformsutbildningen av eget arbete mellan tillfällena samt schemalagda distansstudiedagar. Distansstudiedagarna är förlagda under lördagar.

Ansökan 2022

Ansökningstiden till utbildningen som börjar hösten 2021 har gått ut. Ny ansökningsomgång är mars-april 2022. Vi uppdaterar denna sida med mer info så småningom. Lägg märke till att alla sökande till denna utbildning bör ha avlagt grundstudier i pedagogik (helhet på 25 sp) samt ha minst 9 månaders sammanhållen arbetserfarenhet inom småbarnspedagogik för att kunna bli antagen till utbildningen. Därtill ska du före utgången av ansökningstiden ha gjort något av följande:

 1. fått behörighet att arbeta som barnskötare inom småbarnspedagogik
 2. avlagt en annan examen på andra stadiet inom det sociala området och fostran eller
 3. avlagt en högskoleexamen.

Grundstudierna i pedagogik, 25 sp, kan inte vara mer än 10 år gamla då du utexamineras från flerformsutbildningen. Studierna ska vara avklarade så att intyget över genomförda studier kan lämnas in senast 3.5.2021 om du ansöker om studieplats i vårens 2021 antagning. Om du inte ännu har avlagt grundstudier i pedagogik, vilket krävs av sökande till utbildningen, kan du satsa på 2022 antagning och bekanta dig med utbudet via de öppna universiteten. Grundstudierna kan avläggas på finska eller svenska.

Mera info

Har du frågor om ansökan eller utbildningen kan du ställa dom till edu-vo-monimuoto@helsinki.fi.

Du kan också kontakta Margita Sundstedt, koordinator för flerformsutbildningen
tel. 029 412 9475
margita.sundstedt@helsinki.fi

Det finns mycket info på  flerformsutbildningens gemensamma hemsida tuhatplus.fi samt vanliga frågor gällande ansökan. Kolla där om du t.ex. undrar hur man räknar arbetserfarenhet.