Nationell flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik (PeK) 1000+

Studerande som blir antagna till denna utbildning kommer att avlägga Pedagogie Kandidat-examen (PeK) som flerformsutbildning. 1000+ flerformsutbildningen ger behörighet till lärare inom småbarnspedagogik och riktar sig till sökande som redan arbetar inom småbarnspedagogikens område. Målet med flerformsutbildningen är att möjliggöra studier vid sidan av arbetet inom småbarnspedagogik. Undervisningsformerna innefattar närundervisning, distansundervisning och arbetslivsanpassade uppgifter inom småbarnspedagogiken. Därtill ingår handledd praktik (inlärning i arbetet) i studierna. Utbildningen består av olika studieavsnitt med närundervisning ungefär en gång i månaden, 1-3 dagar per tillfälle i Helsingfors. Målsatta studietiden är två och ett halvt år.

Utbildningen planeras och genomförs i samarbete mellan alla finländska universitet som anordnar utbildning i småbarnspedagogik: Utbildningen ordnas av Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet och Östra Finlands universitet

Utbildningens innehåll

Värdegrunden för Helsingfors universitets svenskspråkiga utbildning för lärare inom småbarnspedagogik bygger på begrepp som demokrati, rättvisa och jämlikhet. Utbildningen har flerspråkighet och mångfaldsfrågor inom småbarnspedagogik som innehållsliga tyngdpunktsområden. Studierna ger studerandena teoretiska och praktiska förutsättningar att arbeta som pedagog, handledare och lärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

I studierna ingår

  • Språk- och kommunikationsstudier samt studier i informations- och kommunikationsteknik, 15 sp
  • Ämnesstudier i pedagogik inklusive kandidatavhandlingen och undervisningspraktik, 45 sp
  • Studier som ger yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning (såsom musik, bild och slöjd, rörelse, språk, matematik, naturvetenskap med flera ämnen), 60 sp
  • Valfria studier 35 sp

Undervisningspraktik genomförs delvis på egen arbetsplats och delvis på Helsingfors universitets partnerdaghem i Södra Finland.

Det är möjligt att genomföra valfria studier i det egna utbildningsprogrammet, i övriga utbildningsprogram vid universitetet och vid andra universitet i Finland eller utomlands, men endast studier i det egna utbildningsprogrammet garanteras förverkligas som flerformsundervisning.

Ansökan

Ansökningstiden till utbildningen som börjar hösten 2021 är 17.3-30.3.2021 och ansökningen sker via studieinfo där du också hittar specifika antagningsgrunder för utbildningen. Lägg märke till att alla sökande till denna utbildning bör ha avlagt grundstudier i pedagogik (helhet på 25 sp) samt ha minst 9 månaders sammanhållen arbetserfarenhet inom småbarnspedagogik för att kunna bli antagen till utbildningen. Därtill ska du före utgången av ansökningstiden ha gjort något av följande:

  1. fått behörighet att arbeta som barnskötare inom småbarnspedagogik
  2. avlagt en annan examen på andra stadiet inom det sociala området och fostran eller
  3. avlagt en högskoleexamen.

Grundstudierna i pedagogik, 25 sp, kan inte vara mer än 10 år gamla då du utexamineras från flerformsutbildningen. Studierna ska vara avklarade så att intyget över genomförda studier kan lämnas in senast 3.5.2021 om du ansöker om studieplats i vårens 2021 antagning. Om du inte ännu har avlagt grundstudier i pedagogik, vilket krävs av sökande till utbildningen, kan du satsa på 2022 antagning och bekanta dig med utbudet via de öppna universiteten. Grundstudierna kan avläggas på finska eller svenska.

Mera info

Har du frågor om ansökan eller utbildningen? Kontakta edu-vo-monimuoto@helsinki.fi.

Det finns mycket info på  flerformsutbildningens gemensamma hemsida tuhatplus.fi samt vanliga frågor gällande ansökan. Kolla där om du t.ex. undrar hur man räknar arbetserfarenhet.