Inlärningsmiljöer

Vid Normallyceum i Helsingfors används olika inlärningsmiljöer på ett mångsidigt sätt. Skolans inlärningsutrymmen innefattar utöver klassrummen bland annat biblioteket, festaulan, skolans korridorer med elevarbeten samt den flexibla, nyinredda inlärningsmiljöhelheten som bildas av dramaklassen, biblioteket, läsesalen, festaulan och digiklassen. I undervisningen och inlärningen används även flera virtuella inlärningsmiljöer och arbetsredskap. Den viktigaste av dessa är Office 365-miljön som togs i bruk hösten 2017 och dess arbetsredskap Teams. I samarbetet mellan skolan och hemmet används dagligen Wilma-systemet.