Lärarpraktik

Allmänt om lärarpraktik 

Normallyceum i Helsingfors erbjuder en mångsidig miljö för lärarpraktik som sträcker sig utanför själva skolan. Skolan har nära kontakter med olika samfund och organisationer. Elevernas lärmiljö utgörs utöver klassrummet av olika slags arbetsplatser (arbetspraktik, besök) och olika kulturinstitutioner (museer, teatrar). Skolan samarbetar även med flera andra läroanstalter och medborgarorganisationer.

Som en del av ett forskningsuniversitet har skolan goda kontakter med olika ämnesinstitutioner, vilket innebär möjligheter för besök och studier. Undersökande lärande som metod är ett naturligt sätt att närma sig olika ämnen. Här har lärarpraktikanten möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper samt sina erfarenheter och färdigheter inom forskning. Handledning av lärandet är ett av de centrala målen för praktiken.

Mål och förverkligande 

Praktikanten lär sig ämneslärarens arbetsmetoder, stärker sin kunskap i ämnet och övar sig i att handleda lärandet i grundskolan och gymnasiet. Hen samarbetar med elever, studerande, handledande lärare och andra lärarpraktikanter.

Praktikanten följer överenskomna planer och tidtabeller. Hen tar del av de etiska anvisningarna för lärarpraktiken och följer dessa. Lärarpraktik är heltidsstudier.

Praktikanten planerar och förverkligar sin undervisning utgående från elevernas och de studerandes ålder och utgångsnivå samt gruppens sammansättning. Hen använder mångsidiga undervisningsmetoder och utnyttjar undervisningsteknologi i sin undervisning.

Praktikanten utnyttjar sina teoretiska kunskaper och använder dem för att motivera sina pedagogiska val. Hen reflekterar över sitt lärande under hela praktiken.

Mål och förverkligande

Praktikanten planerar och förverkligar sin undervisning mer självständigt än vid handledd grundläggande praktik. Hen fördjupar sig i ämneslärarens arbetsmetoder, stärker sina kunskaper i ämnet och övar sig i att handleda lärandet i grundskolan och gymnasiet. Den studerande kombinerar teoretiska kunskaper med undervisningsarbetet i praktiken och reflekterar över sitt eget agerande.

Praktikanten behärskar de innehåll som hen lär ut och använder flexibelt flera olika arbetsmetoder. Hen beaktar elever med olika slags inlärningsstilar i sin undervisning. Praktikanten samarbetar med elever, studerande, handledande lärare och andra lärarpraktikanter.

Praktikanten fördjupar sig i mångsidig bedömning av undervisningen och olika bedömningssätt. Hen utvärderar sin egen undervisningshelhet.

Praktikanten följer överenskomna planer och tidtabeller. Hen tar del av de etiska principerna för lärarpraktikanter och följer dessa. Lärarpraktik är heltidsstudier.