Forskningsinstitutet för informationsteknik HIIT

Forskningsinstitutet för informationsteknik HIIT är ett samarbete mellan Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Dess verksamhetsidé är att idka grund- och strategisk internationell spetsforskning i informationsteknologi samt främja IT-industrins konkurrenskraft på lång sikt genom att sammanföra den finländska forskningen inom universitet och högskolor med industrins innovationskedja, särskilt inom den långsiktiga strategiska produktutvecklingen. Till forskningsinstitutets uppgifter hör också tvärvetenskapligt samarbete med olika forskningsgrenar vid universitet och högskolor.

Prefekt: Petri Myllymäki

Webbplats för Forskningsinstitutet för informationsteknik HIIT