Arkeologi

Forskningen i arkeologi täcker tidsperioden från människans tidigaste förhistoria ända till våra dagar. Det arkeologiska materialet består av fasta fornlämningar, föremål och spår av mänsklig verksamhet som kan iakttas i naturen.

Arkeologi är en helhet som bildas av flera specialvetenskaper. I arkeologin möts humanistiska och sociala vetenskaper samt naturvetenskaper. De viktigaste frågeställningarna i den arkeologiska forskningen anknyter till historien men de viktigaste forskningsmetoderna är naturvetenskapliga. Den arkeologiska forskningens samband med socialvetenskaperna beror på att föremålet för forskningen är kulturer i en gången tid. Specialgrenar inom arkeologin är bl.a. klassisk arkeologi, marinarkeologi, bioarkeologi som t.ex. osteologi eller arkeobotanik, den historiska tidens arkeologi och medeltidsarkeologi.

Vid Helsingfors universitet kan du också specialisera dig på marinarkeologi.

Inom klassisk arkeologi utforskar man föremål och fasta fornlämningar från den grekiska-romerska kulturen i Medelhavsområdet. Geografiska kärnområden är det nutida Grekland och Italien. Kulturkretsen varierade under olika epoker: i öst hörde de hellenistiska rikena och den tidiga bysantinska världen dit, i väst hela kejsartidens romerska imperium. På grund av att den är så omfattande kan man närma sig den klassiska arkeologin från många olika synvinklar relaterade till tid och plats samt forskningsföremålets natur.

VH
Volker
Heyd
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

ML
Mika
Lavento
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Kristin
Ilves
biträdande professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

KM
Kristiina
Mannermaa
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

Suzie
Thomas
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi, Sociologi, Övriga humanistiska vetenskaper

Antti
Lahelma
universitetslektor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

EH
Elisabeth
Holmqvist-Sipilä
laboratoriesamordnare
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

RR
Riitta
Rainio
akademiforskare
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi, Konstvetenskap, Teater, dans, musik, övrig scenkonst

Rick
Bonnie
universitetsforskare
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

ML
Marta
Lorenzon
universitetsforskare
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi, Arkitektur, Geovetenskaper, Social- och kulturantropologi

Eljas
Oksanen
universitetsforskare
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

AW
Anna
Wessman
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Marja Elina
Ahola
forskardoktor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Karin
Hemmann
forskardoktor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Tuija
Kirkinen
forskardoktor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Marko
Marila
forskardoktor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi, Filosofi, Övriga humanistiska vetenskaper, Teater, dans, musik, övrig scenkonst

KN
Kerkko
Nordqvist
forskardoktor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

BP
Bianca
Preda-Balanica
forskardoktor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

VW
Veronica
Walker Vadillo
forskardoktor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Tuuli Terhikki
Heinonen
universitetslärare
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

WP
Wesa-Matti
Perttola
doktorand
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Johanna
Roiha
doktorand
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi, Skogsvetenskap

RSS Feed

No results.

RSS Feed

No results.