Samarbete

TZS har ett brett nationellt och internationellt samarbetsnätverk, vilket omfattar forskningsinfrastrukturnätverk, forskningssamarbete, samarbete med näringslivet, samt verksamhet riktad till skolor, allmänheten, beslutsfattare och media (outreach).

Läs mer på engelska!