Online-data

Följ med hur temperatur, salthalt, syrekoncentration, pH och grumlighet förändras dag för dag i våra kustnära vatten.