Online-data

NOVEMBER 2021. Ytbojarna har tagits bort inför vintern, så för tillfället kommer inget data till online portalen. Mätarna finns dock fortfarande i havet, där de gör mätningar var femtonde minut, och vinterdatat kommer att finnas tillgängligt på våren efter islossningen.

På våren kan du igen följa med hur temperatur, salthalt, syrekoncentration, pH och grumlighet förändras dag för dag i våra kustnära vatten.