Centrumcampus

Det mångvetenskapliga Centrumcampus i hjärtat av Helsingfors är Helsingfors universitets största campus. På Centrumcampus finns Pedagogiska, Humanistiska, Teologiska, Juridiska och Statsvetenskapliga fakulteten samt Svenska social- och kommunalhögskolan.

Det finns också flera fristående institutioner på campus, och deras forskningsområden sträcker sig från humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning till naturvetenskaper. Av de fristående enheterna har Öppna universitetet, Forskarkollegiet, Språkcentrum, Helsingfors universitets bibliotek i Kajsahuset, Helsingfors universitetsmuseum, Naturhistoriska centralmuseet och Nationalbiblioteket verksamhet i Centrumcampus. På Centrumcampus finns också Tankehörnan som ger en inblick i den nyaste toppforskningen.

 

Centrumcampus finns på ett omfattande område alldeles i centrum av Helsingfors. En majoritet av byggnaderna är på Fabiansgatan och Unionsgatan, eller i närheten av dem, men det finns också byggnader som är belägna längre bort. Kontrollera alltså var byggnaden är belägen när du planerar din rutt. Ett behändigt hjälpmedel är till exempel HRT:s Reseplanerare.

På Centrumcampus kan man studera i synnerhet humaniora. Alla fakulteter har egna fokusområden för forskningen och undervisningen, så studenterna på Centrumcampus har många möjligheter att fördjupa sig i humanvetenskapernas problematik. På Centrumcampus samarbetar man också över fakultetsgränserna, både i studierna och i forskningen.

Centrumcampus är beläget på ett brett område i centrum som sträcker sig från Kampen till Kronohagen. Mer detaljerade uppgifter om byggnader och undervisningsutrymmen finns på deras egna sidor.

Det finns många olika tjänster för studenterna i Centrumcampus – en del betjänar alla studenter, medan andra specialiserat sig på att betjäna vissa fakulteters studenter. På campus finns också flera förmånliga Unicafe-studentrestauranger som betjänar såväl personalen som de studerande. I och med att universitetet är beläget alldeles i centrum av staden finns det ett brett utbud av stadens tjänster som du kan använda dig av.