Veterinärmedicinska fakultetens praktiska arrangemang under undantagstillståndet

På denna sida samlas information om situationen med coronaviruset och praktiska anvisningar för Veterinärmedicinska fakulteten.

Läs först informationen i följande kanaler:

På denna sida samlas fakultetens egna särskilda anvisningar, som gäller endast forskningen, undervisningen och andra arrangemang vid Veterinärmedicinska fakulteten.

Sidan uppdaterades senast 20.12.2021 

Re­kom­men­da­tion om di­stans­ar­be­te är i kraft tills vidare

Rekommendationen om distansarbete är i kraft tills vidare för alla uppgifter som kan utföras som distansarbete.

Anvisningar för undervisningsarrangemang inom kandidatprogrammet i veterinärmedicin och utbildningsprogrammet i veterinärmedicin

Fakulteten följer Helsingfors universitets beredskapsgrupps anvisningar. Följ informationen på universitetets externa webbplats.

Anvisningar för lärare

Anvisningar för studenter

Disputationer 

Läs de allmänna anvisningarna om att ordna disputationer.