Veterinärmedicinska fakultetens praktiska arrangemang under undantagstillståndet

På denna sida samlas information om situationen med coronaviruset och praktiska anvisningar för Veterinärmedicinska fakulteten.

Läs först informationen i följande kanaler:

På denna sida samlas fakultetens egna särskilda anvisningar, som gäller endast forskningen, undervisningen och andra arrangemang vid Veterinärmedicinska fakulteten.

Sidan uppdaterades senast 17.8.2021 

Re­kom­men­da­tion om di­stans­ar­be­te 

Arbete ska utföras på distans alltid då det är möjligt (inklusive forskning). Om det inte är möjligt att utföra alla arbetsuppgifter på distans, ska medarbetaren och chefen diskutera möjligheten att arbeta delvis på distans.

Forskning

Forskningsarbete ska utföras på distans alltid då det är möjligt. Om man är tvungen att utföra forskningsarbete helt eller delvis i universitetets lokaler måste man komma överens om det med sin chef. Man får inte arbeta i universitetets lokaler på egen anmälan.

Vid Veterinärmedicinska fakulteten är det avdelningarnas prefekter som ansvarar för att organisera anmälningsförfarandet på sina avdelningar i samarbete med de ansvariga forskarna (PI)/cheferna. Detta ska göras genom att schemalägga laboratoriearbetet så att man kan visa vem som har arbetat i en viss lokal vid en viss tidpunkt. Det särskilda tillståndsförfarandet för att inleda forskningsverksamhet fortsätter inte, men avdelningsprefekterna följer lokalanvändningen och kan vid behov prioritera olika arbetsuppgifter. Avdelningsprefekterna ska på begäran kunna rapportera vem som har arbetat i en viss lokal vid en viss tidpunkt.

Mer information om forskningen under coronaviruspandemin: Dekan Antti Sukura (antti.sukura@helsinki.fi)

Anvisningar för undervisningsarrangemang inom kandidatprogrammet i veterinärmedicin och utbildningsprogrammet i veterinärmedicin

Fakulteten följer Helsingfors universitets beredskapsgrupps anvisningar. Följ informationen på universitetets externa webbplats.

Anvisningar för lärare

Anvisningar för studenter

Disputationer 

Läs de allmänna anvisningarna om att ordna disputationer.