Genomslagskraft genom samarbete

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten är aktiv och mångsidig – vår forskning och expertis ger värdefull ny kunskap som kan användas i samhället och vi utbildar nya experter.

Fakultetens samhälleliga genomslagskraft bygger på att våra forskningsresultat och våra forskare står till samhällets förfogande och är ett stöd för beslutsfattandet både nationellt och globalt. Också våra alumner är viktiga som ambassadörer och diskussionspartner.

Våra forskare och lärare är medlemmar i olika expertorgan, bl.a. Statens näringsdelegation och arbetsgrupper vid ministerierna och i EU. Vi samarbetar inom undervisning och forskning med sektorforskningsinstitut och företag i branschen.

Vårt mål är att forskningen ska vara av toppkvalitet och att resultaten ska finna användare. Det är också viktigt att vår undervisning är aktuell och motsvarar behoven i arbetslivet, och att våra studenter kan knyta kontakter med arbetslivet redan under studietiden.