Livsmedels- och näringsvetenskaper

Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper har till uppgift att bedriva internationellt ansedd och högklassig forskning inom sitt område och att meddela på forskning baserad högsta undervisning i Finland. Avdelningen har ansvar för kandidat- och magisterprogrammen i livsmedelsvetenskap och för magister programmet i human nutrition och matbeteende. Yttre finansiering till forskning är 40 % av total budget och mängden av doktorand studenter är ungefär 30. Avdelningen har modern analytisk utrustning och tillverkningslaboratorier. Sambanden med livsmedelsindustrin är väl uppskattat.

Ett av forskningens fokusområden är från råvara till livsmedel där kärnan är livsmedlens tillverkningsprocesser, i synnerhet kontrollen över de inhemska livsmedelsråvarornas förädlingskedja samt förpacknings teknologi.  Biprodukter och mikrobiologiska resurser utnyttjas vitt inom forskning. Det andra fokusområdet är matkvalitet och god nutrition. Härmed forskningen inriktar sig på de livsmedelsingredienser som påverkar livsmedlens hälsosamhet och sensoriska kvalitet. Målet är att främja matens kemiska och mikrobiologiska säkerhet samt att medverka i bedömningen och hanteringen av risker. Faktorer som påverkar valet av kost och födans betydelse för att upprätthålla hälsan är också viktiga.