Lämpimästi tervetuloa Demokratiakasvatus ja poliittinen polarisaatio globaalien kriisien aikakaudella (Koneen säätiö 2021–2023) -hankkeen avajaistilaisuuteen pe 20.8.2021 klo 12.00.-14.30. Tapahtuma järjestetään etätapahtumana zoomin välityksellä.

DEMOPOL-hanke tutkii, miten kasvatus ja koulutus voivat edistää globaalien kriisien ratkaisemiseen tähtäävää kollektiivista poliittista toimintaa yhteiskunnissa, joita leimaa yhä enenevä poliittinen polarisoituminen sekä identiteettiin perustuvat erot, konfliktit ja eriarvoisuudet.

Avajaistilaisuudessamme luomme dialogia hankkeemme jäsenten ja kasvatuksen filosofisen ja poliittisen tutkimuksen kansainvälisten tutkijoiden välille. Olemme kutsuneet tilaisuuteen neljä alan johtavaa tutkijaa, joista jokainen kommentoi hankkeemme teemaa ja lähestymistapaa oman tutkimuksensa näkökulmasta. Tilaisuuden tavoitteena on tuoda keskusteluun erilaisia teoreettisia näkökulmia, jotka ilmentävät DEMOPOL-tutkimushankeen tarkastelemia teoreettisia ja poliittisia jännitteitä. Kutsuttuja puhujia ovat:

Professor Johannes Drerup, Technische Universität Dortmund

Professor Penny Enslin, University of Glasgow

Professor Marianna Papastephanou, University of Cyprus

Associate Professor Rebecca Adami, Stockholm University

 

Ohjelma:

12:00-12:15 Yliopistonlehtori Anniina Leiviskä (DEMOPOL-hanke, vastuullinen tutkija), Helsingin yliopisto: ”DEMOPOL-tutkimushankeen tavoitteet ja teoreettinen tausta”.

12:15-12:30 Alaprojektien esittelyt: Tohtorikoulutettavat Tarna Kannisto (Helsingin yliopisto), Iida Pyy (Helsingin yliopisto), Tuija Kasa (Helsingin yliopisto) ja Ivan Zamotkin (Helsingin yliopisto)

12:30-12:45 Professor Penny Enslin: Decolonizing education – democracy and the curriculum politics of direct action

12:45-13:00 Professor Marianna Papastephanou: Democratic Education 'in times of crises': predicating the era and responding to the world of today

 

13:00-13:10 Tauko

13:10-13:25 Professor Johannes Drerup: The impertinent we: Against identity politics in democratic education.

13:25-13:40 Associate Professor Rebecca Adami: Human Rights Education and Epistemic Justice: cosmopolitan aspirations through decolonizing pedagogy  

13:40-14:30 Keskustelu

 

Rekisteröidy tilaisuuteen tästä: https://helsinki.zoom.us/meeting/register/u5YtcO6gpz4rGNBkRiTr_U0mRTwYS3QcsG2e

Tapahtuman zoom-osoitteen saa rekisteröidyttyään tapahtumaan. 

Ystävällisin terveisin,

DEMOPOL-hanke

DEMOPOL -hankkeesta:

Miten kasvatus ja koulutus voivat edistää globaalien kriisien ratkaisemiseen tähtäävää kollektiivista poliittista toimintaa yhteiskunnissa, joita leimaa yhä enenevä poliittinen polarisoituminen sekä identiteettiin perustuvat erot, konfliktit ja eriarvoisuudet? Monitieteinen DEMOPOL-tutkimushanke (Koneen säätiö, 2021–2023) pyrkii vastaamaan tähän demokraattisten yhteiskuntien ajankohtaiseen poliittiseen ja kasvatusta ja koulutusta koskevaan kysymykseen. Tutkimuksessa tuodaan keskinäiseen dialogiin erilaisista tutkimustraditioista kumpuavia teoreettisia näkökulmia, jotka ilmentävät identiteettipolitiikan ja jaettujen demokraattisten periaatteiden välistä jännitettä. Hankkeessa muodostetaan demokratia- ja globaalille kansalaiskasvatukselle uudenlaisia teoreettisia lähtökohtia, joiden avulla voidaan luoda edellytyksiä kollektiiviselle poliittiselle toiminnalle polarisoituvissa ja eriarvoistuvissa yhteiskunnissa.