Yhteistyö

Kasvatustieteellisellä tiedekunnalla on laaja yhteistyöverkosto kotimaassa ja paljon merkittäviä kansainvälisiä kumppaneita. Yritysten ja muiden yhteistyötahojen kautta kasvatustieteelliseen tutkimukseen ja kehittämistyöhön liittyvät innovaatiot leviävät niin koulumaailmaan, työelämään kuin laajemminkin suomalaiseen yhteiskuntaan ja maailmalle. Erityisesti suomalaiseen koulutusjärjestelmään, koulun ja opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyvä kansainvälinen kiinnostus on luonut pohjan useiden yhteistyöhankkeiden käynnistymiseen ja lisännyt tiedekunnan asiantuntijoiden kysyntää maailmalla.