Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Tälle eläinlääketieteellisen tiedekunnan sivulle tullaan keräämään mahdolliset erityisohjeet, jotka koskevat yksinomaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetusta, tutkimusta ja muita järjestelyitä.

Katso ensin lisätietoa seuraavista kanavista: 

Tälle eläinlääketieteellisen tiedekunnan sivulle tullaan keräämään mahdolliset erityisohjeet, jotka koskevat yksinomaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetusta, tutkimusta ja muita järjestelyitä.  Sivulla ei toisteta Helsingin yliopiston koronavirustilanne-sivun yleistä informaatiota.

Sivu päivitetty 24.9.21

Etätyösuositus päättyy 30.9. 

Etätyötä suositellaan kaikissa sellaisissa työtehtävissä (mukaan lukien tutkimustyö), joissa se on mahdollista. Mikäli työ edellyttää läsnätyötä, osittaisesta etätyöstä voi keskustella esihenkilön kanssa. Etätyösuositus päättyy 30.9. Lokakuu on siirtymäaikaa hybridityöhon. Sinä aikana esihenkilöt ja alaiset sopivat yhteisistä työn tekemisen käytännöistä.

Eläinlääketieteen kandiohjelman ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman ohjeet opetuksen järjestämisestä

Tiedekunta noudattaa Helsingin yliopiston valmiusryhmän ohjeita. Seuraa Helsingin yliopiston tiedotusta. 

Toimintaohjeet opettajalle

Toimintaohjeet opiskelijoille

Väitöstilaisuudet

Tutustu yleisiin ohjeisiin väitöstilaisuuden järjestämisestä.

Sivun sisällöstä vastaa eläinlääketieteellisen tiedekunnan tilannekeskusryhmä, johon kuuluu:

Dekaani Antti Sukura
Varadekaani Mirja Ruohoniemi
Eläinsairaalan johtaja Timo Wahlroos
Hallintopäällikkö Marko Niemi
Viestinnän asiantuntija Marjaana Lindy
Kampuksen kehittämispäällikkö Leo Pyymäki
Henkilöstöpäällikkö Ville Honkanen
Opintoasiainpäällikkö Pia Saarinen