Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Tälle eläinlääketieteellisen tiedekunnan sivulle tullaan keräämään mahdolliset erityisohjeet, jotka koskevat yksinomaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetusta, tutkimusta ja muita järjestelyitä.

Katso ensin lisätietoa seuraavista kanavista: 

Tälle eläinlääketieteellisen tiedekunnan sivulle tullaan keräämään mahdolliset erityisohjeet, jotka koskevat yksinomaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetusta, tutkimusta ja muita järjestelyitä.  Sivulla ei toisteta Helsingin yliopiston koronavirustilanne-sivun yleistä informaatiota.

Sivu päivitetty 28.5.21

Yliopistossa suo­si­tel­laan etä­työn jat­ka­mis­ta 29.8.2021 asti

Etätyösuositus jatkuu 29.8.2021 asti. Suosituksen mahdollisesta jatkamisesta tiedotetaan 13.8.2021 mennessä.

Tutkimus

Etätyötä tulee tehdä kaikessa sellaisessa tutkimustyössä, jossa se on mahdollista. Mikäli tutkimuksen suorittamisen kannalta on välttämätöntä toimia osin tai kokonaan yliopiston tiloissa, asiasta on sovittava oman esihenkilön kanssa.

Laboratoriotyöskentelyssä käytetään ilmoittautumismenettelyä ja edellytetään töiden suunnittelua siten, että turvallisuusohjeita voidaan noudattaa. Ilmoittautumismenettely on tärkeää sekä jäljitettävyyden että tarvittaessa töiden priorisoinnin vuoksi.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa osastonjohtajat vastaavat ilmoittautumismenettelyn järjestämisestä osastoillaan yhteistyössä PI-tutkijoiden/lähiesihenkilöiden kanssa. Tämä on tehtävä aikatauluttamalla laboratoriotyöskentely siten, että voidaan osoittaa, kuka/ketkä henkilöt työskentelevät tiettynä ajankohtana tietyssä tilassa. Osastojen johtajat seuraavat tilojen käyttöä ja voivat priorisoida sitä tarvittaessa.

Lisätietoja tutkimustyöstä: Antti Sukura, antti.sukura@helsinki.fi

Eläinlääketieteen kandiohjelman ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman ohjeet opetuksen järjestämisestä

Tiedekunta noudattaa Helsingin yliopiston valmiusryhmän ohjeita. Seuraa Helsingin yliopiston tiedotusta. 

Toimintaohjeet opettajalle

Toimintaohjeet opiskelijoille

Väitöstilaisuudet

Tutustu yleisiin ohjeisiin väitöstilaisuuden järjestämisestä.

Sivun sisällöstä vastaa eläinlääketieteellisen tiedekunnan tilannekeskusryhmä, johon kuuluu:

Dekaani Antti Sukura
Varadekaani Mirja Ruohoniemi
Eläinsairaalan johtaja Timo Wahlroos
Hallintopäällikkö Marko Niemi
Viestinnän asiantuntija Marjaana Lindy
Kampuksen kehittämispäällikkö Leo Pyymäki
Henkilöstöpäällikkö Ville Honkanen
Opintoasiainpäällikkö Pia Saarinen