Tutkijat

Kuluttajatutkimuskeskuksella on yli 40 tutkijaa ja muuta henkilöstöä eri tieteenaloilta. Kuluttajatutkimuskeskuksen johtajana toimii Päivi Timonen.

Tutkijat ja muu henkilöstö
JL
Joel
Lindqvist
harjoittelija
Kuluttajatutkimuskeskus

Tutkimusta avustavia tiedonhakutehtäviä Kuluttajatutkimuskeskuksen Politics of Co-Creation -tutkimusalueella COLDIGIT ja TAILORMETRICS -tutkimushankkeissa.

ML
Maija
Luoma
harjoittelija
Kuluttajatutkimuskeskus


SM
Sonal
Makhija
tutkijatohtori
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Oikeustiede
Kaisa
Matschoss
yliopistotutkija
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Kansantaloustiede

I work as a university researcher with topics related to sustainable energy consumption, experimentation and innovation, and citizen participation.

EN
Essi
Nuorivaara
tohtorikoulutettava
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka, Ympäristötiede
MP
Mika
Pantzar
professori
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Kansantaloustiede, Liiketaloustiede, Liikuntatiede, Sosiologia

My current research interests focus on big data, large data sets of various forms (human physiology, netnography, social media etc.) (https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/consumer-society-research-cent.... My former project (2006-2011) Co-production of innovations – Towards an integrative theory of practice within the Academy of Finland and Aalto University was finalized in co-authored book with Elizabeth Shove and Matt Watson Everyday life: The dynamics of social practice (SAGE, 2012). I have published articles widely within consumer research, design and technology studies, rhetoric of economic policy, food and future studies and systems research (e.g. in Design Issue, Design Journal, Journal of Advertising, Journal of Consumer Culture, Journal of Consumer Studies and Home Economics, World Futures; Journal of Futures Studies, Ethnologia Europaea, Technology Analysis and Strategic Management, Journal of Organizational Ethnography Health Sociology Review New Media & Society, Techné: Research in Philosophy and Technology, Consumption Markets & Culture). Major works are published in Finnish: Domestication of technology. From science of consumption to art of consumption (Tammi, 1996) was awarded both by the Finnish State and the Finnish Science Council. Future home - inventing needs for domestic appliances. (Otava, 2000) is widely used in many universities. Ja suomeksi vähän epävirallisemmin: Olen tutkijana kaikkiruokainen. Aloitin urani kansainvälisen talouden ja julkistalouden ekonomistina vuonna 1981 Taloudellisessa Suunnittelukeskuksessa ja tämän jälkeen olen toiminut lukuisissa eri tutkimuslaitoksissa ja -yksiköissä (mm. nykyisen Aalto-yliopiston kuudella eri laitoksella). Useimpia tutkimusteemojani on yhdistänyt kiinnostus muutoksen yleiseen dynamiikkaan. Monitieteisyys ja akateeminen uteliaisuus kiehtoo tänä päivänä yhtä paljon kuin aloittaessani aikoinaan tutkijan urani Kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen laitoksella. Tämän päivän erityisenä kiinnostukseni kohteena ovat uudet massiiviset (digitaaliset) kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset aineistot, ja mahdollisuus lähestyä niitä tuorein metodisin ja teoreettisin välinein. Toinen lempiteema on: ”Economics of sport, health and happiness”. Uusia näkökulmia akateemiseen kuluttajatutkimukseen olen kehittänyt tarkastelemalla muun muassa talouden, kehon ja mielen rytmejä niin sanotun rytmitalouden ja käytäntöteorian viitekehyksissä. Sosiaalisen median tunnedynamikka on uusin tutkimusalueeni. Tutkimustyötäni värittää pyrkimys ylittää tuottajan ja kuluttajan vastakkainasetteluja. Tähän liittyen sain vuonna 1997 Valtion tiedonjulkistamispalkinnon Kuinka teknologia kesytetään -kirjastani. Luottamus on toimivan talouden edellytys. Luottamuksen rakentamisen tarvitaan kriittistä tutkimusta. Yhtä tärkeä on dialogi eri markkinaosapuolien välillä. Omassa työssäni tämä on näkynyt sekä yrityksenä osallistua julkiseen keskusteluun että runsaana yleisesitelmien pitämisenä. Tieteellisiä artikkeleita olen julkaissut kymmenittäin ja eri tiedotusvälineissä olen esiintynyt satoja kertoja. Tällä hetkellä olen vakituinen Kauppalehden kolumnisti ja Yleisradion ”Pyöreän pöydän” jäsen.

Essi
Pöyry
tutkijatohtori
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Liiketaloustiede

I work as a Postdoctoral Researcher and study consumer behavior in the digital economy.

MR
Mikko Tapani
Rask
yliopistotutkija
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Valtio-oppi, hallintotiede
Petteri
Repo
tutkimusjohtaja
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Liiketaloustiede, Valtio-oppi, hallintotiede, Muut yhteiskuntatieteet

Petteri Repo tutkii, kuinka kuluttajat haluavat muuttaa markkinoita. KTT Repo on tutkimusjohtaja Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksessa ja dosentti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Jenny
Rinkinen
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Sosiologia, Liiketaloustiede, Muut yhteiskuntatieteet

Työskentelen tutkijatohtorina Kuluttajatutkimuskeskuksella, ja tutkin kestävää kulutusta, energian ja resurssin kysyntää ja käytäntöjen muutosta. 

Olen kiinnostunut erityisesti asumiseen ja maankäyttöön liittyvistä kysymyksistä. Tutkin energiaälykästä asumista ENCIT-hankkeessa (Suomen akatemia); teen tutkimusta ilmastonmuutokseen liittyvästä tiedosta ja taidoista metsänhoidossa ja maanviljelyssä sekä tutkin monipaikkaisuutta ja sen vaikutusta kulutukseen.

MR
Minna
Ruckenstein
apulaisprofessori, toinen kausi
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, Media- ja viestintätieteet

Työskentelen apulaisprofessorina Kuluttajatutkimuskeskuksessa ja HELDIGissä. Olen koulutukseltani antropologi ja tutkin digitalisoituvaa kulttuuria ja yhteiskuntaa. Johdan Algoritmin kulttuuri -hanketta (2019-2021), jossa tutkitaan arjen algoritmikäsityksiä, ihmisen ja koneen työnjakoa sekä tekoälyn käytön eettis-poliittisia ulottuvuuksia. Lisäksi työn alla automaattisen päätöksenteon inhimillistämiseen liittyvä tutkimus.

Santeri
Räisänen
tohtorikoulutettava
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Sosiologia


LS
Laura
Savolainen
tohtorikoulutettava
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Sosiologia
Bokyong
Shin
tohtorikoulutettava
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka


Tuomas
Soila
tohtorikoulutettava
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Muut yhteiskuntatieteet
MT
Maiju
Tanninen
tohtorikoulutettava
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Sosiologia

In my doctoral research, I study how new digital technologies are used in private insurance policies and how consumers experience these novel products. My research interests are: insurance, life insurance, datafication, data economy, service design, everyday experiences.

Päivi
Timonen
tutkimusjohtaja
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Liiketaloustiede, Valtio-oppi, hallintotiede

Työskentelen Kuluttajatutkimuskeskuksen (KTK) johtajana ja vastaan että KTK tuottaa yhteiskunnallisesta tutkimusperinteestä tietoa meneillään oleviin markkinoiden muutoksiin, jotka haastavat sekä kuluttajien vakiintuneita käytäntöjä että kuluutksen poliittista ohjausta.
Tutkimustyöni käsittelee innovaatioita (teema-alue Innovation, market disruption and value creation) ja taloutta (teema-alue Wealth and spending).
I work as academic Director of Centre for Consumer Society Research (CCSR) and my work builds on depth across the social sciences. CCSR has a long tradition of working across disciplines and has strong collaborative relationships with a variety of partner organizations such as ministries, research institutes and companies. As Director, I steer and shape the development of CCSR with the aim of establishing the unit as a European leader in the design and delivery of innovative social science-led research of consumption.

Frank
Trentmann
professori
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Talous- ja sosiaalihistoria


YT
Yu-Shan
Tseng
tutkijatohtori
Kuluttajatutkimuskeskus
Tieteenala Muut yhteiskuntatieteet

Pages