Opiskelu

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat opettavat useiden koulutuohjelmien kursseilla. Merkittävin osa opetuksesta tapahtuu sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelmissa sekä ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa (ECGS). Syksystä 2020 alkaen KTK tarjoaa oman opintosuunnan "Kulutus yhteiskunnassa" sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan.

KTK:n tarjoama opintosuunta "Kulutus yhteiskunnassa" on osa valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden maisteriohjelmaa.

Kulutus yhteiskunnassa -opintosuunnassa tarkastellaan kulutusta, kuluttajia ja kulutusyhteiskuntaa määrällisin ja laadullisin tutkimusmenetelmin sekä yhdistämällä menetelmiä. Tutkimuskenttä on hyvin laaja, joten monitieteisyys on luontevaa kulutusta ja sen ilmiöitä tarkastelevalle empiiriselle tutkimukselle. Yhtäältä kulutus ja sen muutokset ja toisaalta kulutus yhteiskuntaa muuttavana tekijänä ovat keskeisiä tutkijoiden mielenkiinnon kohteita. Lisätietoja Opintopolusta.

Kuluttajatutkimuksen jatko-opiskelijoiden tulee kuulua johonkin Helsingin yliopiston tohtoriohjelmista. Lisätietoa tohtorikoulutuksesta HY:n Tohtorikoulutus -sivuilla. Mikäli olet kiinnostunut kuluttajatutkimuksen jatko-opinnoista, olethan yhteydessä ohjaaviin tutkijoihimme. Väitöskirjaohjaajina toimivat tutkijat mainitaan tohtoriohjelmien yhteystietosivuilla:

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma

Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma (PYAM)

Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma (DENVI) (ohjaajamme DENVIssä on prof. Eva Heiskanen)