KAARO-verkosto kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää vahvuusperusteisen arviontiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä. Kansallisen arviointiosaamisen kehittämisverkosto-hanke.

Tavoitteena on opettajan osaamisperustaisuuden kehittäminen erityisesti osana aineenopettajan opintoja ja Helsingin yliopiston maisterikoulutusohjelmien uudistusta yhteistyössä Kasvatustieteiden osaston, ainetiedekuntien ja harjoittelu- ja kenttäkoulujen sekä yhteistyöyliopistojen kanssa. Tuloksena syntyy toimivia opettajan pedagogisten opintojen yhteistyömalleja, jotka jaetaan digitaalisen sivuston kautta eri yliopistojen käyttöön.

minedu.fi/opettajankoulutus-hankkeet

Hankkeessa kehitetään erityisesti taidealojen aineenopettajakoulutusta, sekä yhteistyötä taiteiden ja eri oppiaineiden ja alojen välillä. Hankkeen piloteissa rakennetaan lähestymistapoja ja työskentelyn malleja erityisesti uutta luovan osaamisen ja oppimisen kehittämiseen.

minedu.fi/opettajankoulutus-hankkeet