Kasvatus, opetus ja opettajankoulutus -tutkimusyhteisö kokoaa yhteen kasvatuksen, opetuksen ja opettajankoulutuksen kysymyksistä kiinnostuneita ihmisiä. Tarkastelukulmia on useita: kasvatuksen ja koulutuksen rakentuminen, koulupedagogiikka, opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kysymykset, opetussuunnitelmatutkimus (curriculum studies), opetus–opiskelu–oppimisprosessi, opetuksen etiikka, moni-/interkulttuurisuus, mediakasvatus sekä opettajan ammatillisen kehittymisen jatkumo perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksena, varhaiskasvatuksen, esi-ja alkuopetuksen, taito- ja taideaineiden tutkimus, taiteiden ja kulttuurin tutkimus sekä uudet oppimisympäristöt ja opetusteknologia.
Tutkimusryhmät

EDUlounge

Tervetuloa EDUloungeen! Yhteisöllisyys on yksi Helsingin yliopiston strategian perustalla olevista arvoista. EDUlounge on matalan kynnyksen kohtaamisen tila, jossa tavoitteenamme on tutustua toisiimme ja siten vahvistaa yhteisöllisyyttä tiedekunnassamme. EDUloungessa joku meistä saa toimia vuorotellen hostina ja kertoa omasta innoituksestaan tutkimuksena äärellä: "Mitä tutkin ja miksi?" "Mikä minua innoittaa/inspiroi?" "Mikä minua ihmetyttää?" Lisätietoja ja Host-vuoron varaaminen oheisesta linkistä:

EDUlounge

Välkommen till EDUlounge! En av värdegrunderna som Helsingfors universitets strategi 2021-2030 bygger på är gemenskap. EDUlounge är en mötesplats med låg tröskel där målsättningen är att lära känna varandra och stärka gemenskapen vid vår fakultet. I EDUlounge turas vi om att vara värdar för ett tillfälle där vi möts och samtalar kring frågor som intresserar oss inom forskning. Vad forskar jag om och varför? Vad motiverar och inspirerar mig? Vad väcker undran och min nyfikenhet? För mer information och för att boka ett värdskift, se länken nedan:

EDUlounge

Welcome to EDUlounge! Community is one of the values underlying the University of Helsinki's strategy. EDUlounge is a low-threshold meeting space where the goal is to get to know each other and thus strengthen our community. In the EDUlounge, we get to know each other by presenting our research interests: “What am I researching and why?" "What inspires me to conduct my research?" "What amazes me?" For more information and to book a host shift, see the link below: