Esittely

Tutkimuksemme tavoitteena on ymmärtää kääntämisen ja tulkkauksen kielellisiä, sosiologisia, teknologisia ja ammatillisia ilmiöitä. Osa yhteisömme jäsenistä tutkii kääntämisen ja tulkkauksen eri muodoissa esiintyviä kielellisiä ja terminologisia ilmiöitä sanaston, syntaksin, semantiikan tai pragmatiikan näkökulmasta. Myös käännösteoriaan sekä kääntämisen ja tulkkauksen vuorovaikutuksellisiin ilmiöihin suuntautuva tutkimus on merkittävässä asemassa tutkimusyhteisössä. Historiallisessa tutkimuksessa analysoidaan menneisyyden kääntämis- ja tulkkauskäytänteitä. Sosiologisesti suuntautuneessa tutkimuksessa tarkastellaan kääntäjien ja tulkkien nykyistä roolia ja toimijuutta, ja sosiolingvistisessä käännöstutkimuksessa pohditaan kielellisiä oikeuksia ja kielipolitiikkaa. Konekääntämisen ja inter- ja multimodaalisten kääntämisen ja tulkkauksen muotojen tutkimuksessa korostuu käännösprosessin ja teknologian välinen rajapinta.

 

Etsimme tutkimuksessamme vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä tarkoittaa laadukas käännös tai tulkkaus?
 • Kuinka kääntämisessä ja tulkkauksessa varmistetaan tiedon ja viestinnän saavutettavuus?
 • Mikä on ajan, paikan ja teknologian vaikutus kääntämis- ja tulkkauskäytänteissä?
 • Kenen ääni kuuluu käännöksessä tai tulkkeessa?
 • Millainen on käännös- tai tulkkausprosessin eri toimijoiden toimijuus?
 • Kuinka merkitykset ja representaatiot rakentuvat kääntämisessä ja tulkkauksessa?
 • Kauno- ja tietokirjallisuuden kääntäminen
 • Erikoisalojen kääntäminen (esim. oikeusalan tekstien kääntäminen)
 • Multimodaalinen ja intermodaalinen kääntäminen (esim. av-kääntäminen)
 • Asioimistulkkaus
 • Oikeustulkkaus
 • Käännösteoria
 • Kääntämisen ja tulkkauksen pedagogiikka
 • Terminologia
 • Käännösteknologia