Uusin tutkimus

Tästä linkistä pääset tarkastelemaan TRAST-tutkimusyhteisön jäsenten julkaisuja. Luettelo perustuu hakusanoihin, ja siinä on siksi mukana myös muiden tutkijoiden käännösaiheisia julkaisuja.

 

 

 

 

Maisterintutkielmien ohjaaminen on olennainen osa tutkimukseen perustuvaa opetusta. Tällä sivulla luetellaan vuosina 2019 ja 2020 valmistuneet tutkielmat aihepiireittäin jaoteltuina.

Asiatekstien kääntäminen

Kvarnström, Irene 2020. Myndighetsöversättarna får ordet – En intervjustudie om att bli och vara svensköversättare av finska myndighetstexter

Pietilä, Heini 2020. Taidemuseon verkkosivut tekstilajina: vertaileva tutkimus käännösviestinnän näkökulmasta

Pohjolainen-Autio, Mari 2020. ‘The Benefit Jungle’ – From Bureaucratese and Jargon to Plain Language: The Information and Services Available for Foreigners in Finland; the Aspect of English Used as an Administrative Language

Saharinen, Anne 2020. Hur hänvisar en text till en annan text? En deskriptiv analys av intertextualitet i dataskyddsrelaterade finska originaltexter och deras svenska översättningar

Huvinen, Sointu 2019. Tervetuloa Rautalammille!: Kunnan matkailusivun japaninkielinen käännös ja lähtötekstiin tehdyt muutokset skoposteorian näkökulmasta

Tuure, Lotta 2019. Lukijan suora puhuttelu tietosuojaselosteissa: Suomenkielisten käännösten ja rinnakkaistekstien vertailua 

Av-kääntäminen

Hujanen, Sylvi 2020. I’m an unwitting sleeper agent?: Televisio-ohjelmissa esiintyvien vieraskielisten tekstien tekstittäminen

Kortelainen, Mari 2020. Katsojien arvostus ei saavuta ammattilaista: Tekstittämisen arvostus katsojan näkökulmasta

Laine, Jonna 2020. Ruututekstikonventioiden vaikutus vastaanottokokemukseen: Tapaustutkimus kahdesta kielenopiskelijaryhmästä

Lintuluoto, Olivia 2020. Dialogikehotteiden ja repliikkien käännösstrategiat elokuvallisen pelin Detroit: Become Human suomenkielisessä käännöksessä

Pietilä Unna 2020. Tonnin setelin kielellä: visuaaliset ja verbaaliset käännösstrategiat multimodaalisten internetmeemien suomen- ja saksankielisissä versioissa

Sorsa Jukka 2020. When You Talk to an Officer, You Say “Sir”: Translation of Address Forms in the Television Serial Band of Brothers

Suoranta, Aino 2020. ”Täs on kyse vaa nussimisesta”: Seksuaalisten ilmausten tekstittämisestä kieliparissa suomi–englanti

Virtanen, Johanna 2020. Harrastelijatekstitysten latailusta suoratoistopalveluiden aikakauteen : Vertaileva tutkimus ruututekstikonventioista kahdessa internetajan tekstitysilmiössä

Turkki, Laura 2019. Le sous-titrage pour sourds et malentendants dans le paysage audiovisuel français

Kaunokirjallisuuden kääntäminen

Aaltonen, Iiris 2020. Kääntäjä kynnyksellä: kääntäjän alaviitteet ja muut paratekstit Leevi Lehdon Ulysses-suomennoksessa

Bekker, Marianne 2020. The Expression of Progressive Meaning in Kersti Juva’s translation of Henry James’s Washington Square

Haataja, Alli 2020. Lapsikäsityksen muutoksen vaikutukset käännösratkaisuihin

Juutinen, Oona 2020. Näin selkeämpi?: Kustannustoimittajan rooli kaunokirjallisen käännöksen tuotantoprosessissa

Kjellberg, Venla 2020. Omtolkning av bildrik och nyskapande ordkonst: Strategier i ett skönlitterärt översättningsprojekt kring Marja Kyllönens roman Lyijyuuma (1997)

Koiranen, Katri 2020. Strövtåg i ljudlandskapet: Allitteration i Kalevala (1849) och i den svenska översättningen av Lars och Mats Huldén (1999)

Kuismanen, Heidi 2020. Reaaliat ja niiden käännösratkaisut F. E. Sillanpään teoksen Nuorena nukkunut saksannoksissa Silja, die Magd ja Jung entschlafen

Leng, Yuhan 2020. Kiinalaisten chengyu-idiomien kääntäminen Liu Cixin Kolmen kappaleen probleeman suomennoksessa 

Nieminen, Emmi-Lotta 2020. Luettavuus ranskankielisen kirjallisuuden suomentamisessa

Nikiforov, Maksim 2020. 1920- ja 1930-luvun neuvostosatiirin kääntämisen haasteita

Raussi, Johanna 2020. Onko elf haltia, tonttu vai maahinkainen: Taruolentojen lajinimien kääntäminen fantasiakirjallisuudessa

Sarre, Silvia 2020. A Search for Origins: Proper Names in The Story of Kullervo

Suomela, Elina 2020. Rilla of Ingleside saksaksi ja suomeksi: adaptaatio L. M. Montgomeryn Rilla of Ingleside -teoksen saksan- ja suomenkielisissä käännöksissä

Viitanen, Viia 2020. Skyltar på tre språk: Översättning av detaljtexter i kontext av lokalisering.

Virtanen, Julia 2020. Voivatko kuolleet kajaa, sopiiko merralla ajaa?: Riimit Sergej Êseninin runoelman Pantokrator suomennostyön haasteena

Väätänen, Suvi 2020. Ilkka Remeksen teosten monikielisyys ja koodinvaihtoon liittyvät käännösratkaisut

Aarnio-Väisänen, Anna 2019. Att översätta humor och ironi i Ljust & Fräscht-boken av Fredrik Lindström och Henrik Schyffert : En humorteknisk och översättningsteoretisk analys

Ahonranta, Irene 2019. Senkin itsepäinen muuli!: Puhuttelujen kääntämisen strategiat Pavel Sanajevin teoksen Pohoronite menja za plintusom suomennoksessa Haudatkaa minut jalkalistan taaksе

Haka, Sanni 2019. Du sens à la chantabilité : Quelles stratégies de traduction pour les chansons ?

Nykänen-Deschar, Laura 2019. La retraduction : L’évolution de la langue dans les rétraductions de la Dame aux Camélias

Koski, Satu 2019. Selittämätöntä selittämässä?: Eksplikointi englannista suomeen käännetyssä tieteiskirjallisuudessa

Nivala, Merja 2019. Sur le pronom on et ses équivalents en finnois dans un corpus bilingue littéraire et non-littéraire

Nurmi, Jenni 2019. Kilon poliisi maailmalla: Kulttuuriset elementit Leena Lehtolaisen Luminainen-romaanin englannin- ja ruotsinkielisissä käännöksissä

Tarvainen, Liisa Lotta 2019. En pragmatisk och översättningsstrategirelaterad analys av interjektioner i Tove Janssons seriebild Mumin och dess översättning till finska Muumit

Väisänen, Hanna 2019. Puheen esittämisen keinot ja dialogin kääntäminen teoksessa The Hate U GiveViha jonka kylvät

Käännösteknologia

Juutinen, Jari 2020. Konekäännin käytännön käännöstyössä: Kääntäjien asenteet ja konekäännösten hyödyntäminen

Salminen, Saara 2020. Snowmobiles in the pants: Tekstiilialan tuotekuvausten neuroverkkokonekääntäminen

Gröhn, Ari 2019. Suitability of Neural Machine Translation for Different Types of Texts: A Study on Potential Predictors

Mäkinen, Maria 2019. Domain adaptation: Retraining NMT with translation memories

Käännösprosessi

Meriläinen, Sirpa 2020. Against Theory: Two Processes, a Number of Roles and a Word List

Kääntäjien ja tulkkien työelämä

Airola, Mira 2020. Kääntäjien ja tulkkien työhön liittyvät arvot: kyselytutkimus Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsenistölle lokakuussa 2005

Ihatsu-Seppälä, Susanne 2020. Taidetta ja taustatyötä: tiedonhankinta kaunokirjallisuuden kääntäjien työssä

Junni, Annukka 2020. Rikos, rangaistus ja kääntäjä jossain siellä välissä?: Forensisen kääntäjän toimijuus rikostutkinnassa

Kannisto, Upi 2020. Työelämän muutokset ja epävarmuuden kokemukset käännös- ja tulkkausalalla itsensä työllistäjien keskuudessa 

Ruottinen, Heidi 2019. Kääntäjän identiteetti murroksessa? 

Kääntämisen opettaminen

Väisänen, Anniina 2019. Mitä opiskelijoiden käännöskommentit kertovat käännösprosessista ja kompetenssien omaksumisesta?

Terminologia

Hanhisalo, Anneli 2020. Venäjän sosiaaliturvajärjestelmän rahamääräiset etuuskäsitteet suomeksi

Mäkinen, Saija 2020. Maahantulotermit sanastotyön ja käytettävyyden näkökulmasta. Sanastotyö suomi–venäjä

Karjalahti, Netta 2020. Terminología del buceo de rescate en el buceo recreativo – equivalencia entre los conceptos en español y finés

Varvikko, Katri 2020. Käsitteiden arvosuhteet koiranäyttelyarvosteluissa

Vähälä, Aretta 2020. From Line Producer to Linjatuottaja: An Introduction to Terminology with a Reference to Film Production

Gavrilova, Margarita 2019. Suomalaisen lastensuojelun reaaliat kääntäjän haasteena: Vastinetyö suomesta venäjään

Keskinen, Sanna 2019. Suomenkieliset vastineet venäjänkielisille keskeisille kiinteistökaupan termeille

Tammi, Noora 2019. Termit maailmaa rakentamassa: Sosiaalinen konstruktionismi ja terminologia

Tietokirjallisuuden kääntäminen

Holvas, Noora 2020. Revision käsite käännösteoriassa ja teoksen Ajatella! Filosofiaa tytöille ja pojille, osa 1 suomentamisessa

Siddiqui, Saara 2020. “Seosta samalla koko ajan vispaten”: Non-Finite Verb Forms and Their Collocates in Translated and Non-Translated Finnish-Language Recipes

Lukkarila, Annina 2019. Saksankielisen tietokirjallisuuden suomennokset 1975–2015 

Tulkkaus

Baumgartner, Manuel 2020. Quo vadis, EU-tulkkaus?: Euroopan unionin tulkkausjärjestelyt – Miksi EU:ssa tulkataan ja miten

Boikova, Uljana 2020. Maahanmuuttajaperheiden lapsitulkit: Venäjänkieliset maahanmuuttajalapset vanhempiensa tulkkeina Suomessa

Girshfeld, Miroslav 2020. Tulkin tehtävät ja häneen kohdistuvat rooliodotukset rajaviranomaistulkkauksessa

Hakanen, Anna-Maria 2020. Oikeustulkin toiminta rikosoikeudenkäynnissä

Järvi, Ursula 2020. Koronakriisin vaikutukset EU-tulkkien työhön keväällä 2020

Kammerer, Jaska 2020. Oikeustulkkauksen virheanalyysi: katsaus opiskelijoiden tulkkausvirheisiin

Laitinen, Anniina 2020. Tulkkaus poliisikuulustelussa: Onnistunut tulkkaus ja tulkin rooli poliisin näkökulmasta

Montserrat Puumala, Joel 2020. Lääkärin vastaanotolta Euroopan parlamenttiin: siirtymä tulkkauslajista toiseen

Nyberg, Niina 2020. Oikeustulkkauskoulutuksen toteutuminen Suomessa: tulkin näkökulma

Stassi, Bambi 2020. Onko tulkin sukupuolella merkitystä konferenssitulkkauksessa?: Tulkkien kokemuksia

Tammilahti, Marika 2020. Interprétation de la narration libre dans les entretiens d’asile

Kähärä, Jari 2019. Sotilastulkki kriisinhallintatehtävässä

Miettinen, Ville-Eemeli 2019. Oikeustulkkirekisteri: Käytännön toteutuminen ja kehitysmahdollisuudet

Nikula, Natalia 2019. Tulkki vai avustaja: asioimistulkkien haastattelututkimus avustajana toimimisen yleisyydestä asioimistulkkauksessa

Pirkkalaniemi, Paju 2019. Tiivistämisstrategiat asioimistulkkauksessa

Tikka, Aleksandr 2019. Muistiin vai muistiinpanoihin?: Kokeellinen tutkimus muistiinpanojen vaikutuksesta konsekutiivitulkkaussuoritukseen

Tyynilahti, Vesa 2019. Maallikkotulkin roolit terveydenhoidossa