Säätely ja sidosryhmien asenteet

Ilman tietämystä ja motivaatiota, eläinten hyvä hoito on hankalaa. Olosuhteita ja pitotapoja kehitettäessä on siksi selvitettävä taustalla olevia käsityksiä, kokemuksia, asenteita ja lisätiedontarpeita.