Eläinten hyvinvoinnin arviointi

Suomi on yksi harvoista maista, joissa sikojen häntiä ei typistetä. Pitkähäntäisten sikojen kasvattaminen onnistuu, mutta hännänpurenta on edelleen haaste monella tilalla. Se heikentää sikojen hyvinvointia ja aiheuttaa stressiä, lisätyötä sekä kustannuksia. Hännänpurenta on seurausta sikojen kokemasta stressistä, eikä ongelmaan ole tiedossa kaikilla tiloilla toimivaa varmaa ratkaisua. Tutkimuksessa haastatellaan tuottajia ja kehitetään tutkimusaineiston avulla ilmainen nettipohjainen SAPARO-sovellus sikatilojen käyttöön hännänpurennan hallinnan ja hoidon suunnittelua varten.                                                                                  

Yhteystiedot:                                                                                                                                                           professori Anna Valros: anna.valros@helsinki.fi                                                                              tohtorikoulutettava Hilkka Koskikallio: hilkka.koskikallio@helsinki.fi

Yhteystiedot:
professori Anna Valros anna.valros@helsinki.fi