Julkaisut

Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla on tehty tutkimusta jo runsaat sata vuotta. Painopisteenä ovat olleet Suomenlahden vähäsuolaiset rannikkovedet. Nämä tutkimukset ovat edesauttaneet ymmärtämään Itämeren ekosysteemien rakennetta ja toimintaa ja sen ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka johtuvat mm. topografiasta ja suolaisuusolosuhteista, ja ihmisen toiminnan aiheuttamia muutoksia, kuten rehevöityminen, ilmaston lämpeneminen ja meren happamoituminen.

Evoluutio- ja populaatiobiologia ovat myös tärkeitä painopistealueita. Tutkimusalueita ovat muurahaisyhdyskuntien sosiaalinen, seksuaalinen ja geneettinen rakenne, kalojen ja lintujen seksuaaliselektio ja lisääntymisbiologia, ja hyönteisten ja kalliolammikoiden eliöiden leviäminen ja lisääntyminen laikukkaassa ympäristössä (metapopulaatiobiologinen tutkimus).

Uusimmat julkaisut

Tvärminnen eläintieteellisen aseman uusimmat julkaisut löydät TUHAT-tutkimustietojärjestelmästä (vuodesta 2009 alkaen).

Vanhemmat julkaisut ja Pro gradu -työt