Monicoast

MONICOAST - frontpage banner

Rannikko-observatorio MONICOAST lähettää dataa online portaaliin, josta voit seurata miten lämpötila, suolapitoisuus, happipitoisuus, pH ja sameus vaihtelevat meressä Tvärminnen eläintieteellisen aseman edustalla Hangonniemellä.

MONICOAST (MONItoring of COASTal habitats) on hanke jossa selvitetään pitkäaikaismuutosten vaikutuksia rannikkoalueiden monimuotoisuuteen ja toimintaan. Jatkuvasti dataa keräävä mittauspoijuverkosto rakennetaan rannikonläheisiin alueisiin kuten meriajokasniityt, rakkoleväalueet ja sinisimpukkayhdyskunnat. Nämä alueet tarjoavat elinympäristön ja ravintoa huikealle määrälle Itämeren lajeja. Meillä on kuitenkin erittäin vähän tietoa siitä, miten esim. veden lämpötila, happi- ja suolapitoisuus, pH ja sameus vaihtelevat näissä elinympäristöissä (vuorokauden eri aikoina, vuodenaikojen välillä, vuosien välillä) ja miten pitkäaikaismuutokset vaikuttavat eri habitaattien toimintaan.

MONICOAST-projekti haluaa samalla levittää tietoa suurelle yleisölle rannikkoympäristöjen tärkeydestä esittelemällä vedenalaiskuvaa, -videota ja 360 Virtual Reality videota jota aletaan kuvaamaan tänä vuonna.

Projekti toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella ja lähti käyntiin yhteistyönä DROPP:in ja Tvärminnen välillä. Myös Ålandsbankenin Itämeriprojekti ja Weisell-säätiö ovat mukana tukemassa hanketta. Jos olet kiinnostunut uuden mittauspoijun (tai osan poijusta) sponsoroinnista, voit käyttää Helsingin yliopiston lahjoitussivustoa  ja valita sieltä lahjoituskohteeksi Monicoast.