Tutkimus

Ruralia-instituutissa tehdään monitieteistä ja tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta. Tutkimus liittyy erityisesti yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin maaseudun näkökulmasta. Yhteiskunnallisesti tutkimus kiinnittyy kestävään kehitykseen sekä maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutukseen globalisoituvassa maailmassa.

Monipuolinen kansainvälinen ja kotimainen tutkimusyhteistyö ja tutkijakoulutuskumppanuudet vahvistavat instituutin tutkimusta. Tutkimushankkeiden tulokset pyritään julkaisemaan sekä alan johtavissa tiedelehdissä että yleistajuisemmin instituutin omissa julkaisusarjoissa ja ammattilehdissä. 

Kehittämistoiminta

Instituutissa koordinoidaan ja osallistutaan kehittämisprosesseihin, joissa luodaan ja pilotoidaan uusia toimintamalleja ja innovaatioita maaseudun kehittämiseen. Tavoitteena on yhdistää ratkaisukeskeisesti yliopistollista tutkimustietoa, asiantuntijuutta ja käytännön kokemusperäistä tietoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Kehittämistoiminta palvelee maaseudun yrityksiä, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä edistää erilaisten politiikkainstrumenttien vaikuttavuutta. Kehittämishankkeiden tulokset raportoidaan instituutin omissa sarjoissa ja alan ammattilehdissä.

Hankesivustoja