Biologisen sitkeyden tutkimushanke Helsingin yliopistossa

Thriving Nature -hanke vahvistaa Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa ja maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tehtävää, ilmastonmuutoksesta selviämisen kannalta kriittisen biologisen sitkeyden eli resilienssin huippututkimusta. Tähtäämme läpimurtoihin yhdistämällä ekologian, evoluutiobiologian ja kasvitieteet yhteiseksi tieteidenväliseksi tutkimukseksi ja valjastamalla Big Datan tutkimuksen käyttöön ennennäkemättömällä tavalla. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.