Opiskelijaksi

Tutkinnonsuoritusoikeus tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut Digital Education for All -opintoja 1.7.2020-30.6.2021 välisenä aikana vähintään 60 opintopistettä (kurssitarjonta täällä) ja jolla on suoritettuina seuraavat Helsingin yliopiston tarjoamat opintojaksot:

 • Ohjelmoinnin perusteet (5 op)
 • Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op)
 • Johdatus yliopistomatematiikkaan (5 op)
 • Tietokantojen perusteet (5 op)
 • Tietorakenteet ja algoritmit I (5 op)
 • Tietorakenteet ja algoritmit II (5 op).

Jos hakija on suorittanut edellä mainitut opintojaksot Digital Education for All -hankkeen ulkopuolella ja/tai muuna ajankohtana kuin 1.7.2020–30.6.2021, hänen tulee suorittaa vastaava opintopistemäärä muita vapaavalintaisia DEFA-opintoja.

Digital Education for All -väylän haku toteutetaan avoimen väylän osana. Tarkemmat hakuohjeet ja -aikataulut löytyvät Opintopolusta (kts. välilehti "Hakeminen" ja sieltä kohta "Avoimen väylä"). Huomioithan erityisesti avoimen väylän vaatimukset hakukelpoisuudesta.

Aalto-yliopistossa ei ole erillistä DEFA-väylää opintoihin, vaan hakeutuminen toteutuu Kevätväylä-haun kautta.  Tästä tarkemmin tietoa oheisen linkin kautta.

Perustieteiden korkeakoulussa Tietotekniikan koulutusohjelmaan hakeutuminen kevätväylän kautta edellyttää sitä, että suorittaa suosituksen mukaiset matematiikan ja fysiikan kurssit sekä erittäin suositellusti kurssin CS-A1110 Ohjelmointi 1. Hakeutuminen edellyttää myös sitä, että suoritettujen väyläkurssien painotettu keskiarvo on vähintään 3,8.

Koulutusohjelma Opintopolussa.

Hakeminen Jyväskylän yliopistoon tapahtuu osana kevään yhteishakua. Tietotekniikkaan voidaan hyväksyä hakija, jolla on suoritettuna:

 • tietotekniikan perusopintokokonaisuutta vastaavat opinnot yliopistossa vähintään hyvin tiedoin tai arvosanalla hyvä (3/5) TAI
 • Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan kurssit vähintään arvosanalla 3/5:
  • ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet (3 op) tai ITKP101 Tietokone- ja tietoverkot työvälineenä (2 op)
  • ITKP1011 Web-julkaiseminen (2 op)
  • ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
  • ITKP104 Tietoverkot (5 op)

Valintakriteerit yliopiston omilla sivuilla.

Kaikki ehdot täyttävät valitaan.

Koulutusohjelma Opintopolussa.

Oulun yliopistoon haetaan osana kevään yhteishakua. Hakuperusteet noudattavat Oulun yliopiston Avoimen yliopiston hakuperusteita. Valintakriteerit yliopiston omilla sivuilla.

 

Haku kandidaatin ja maisterin tutkinto-ohjelmaan

Tässä valintavassa valitaan 30 hakijaa, jotka ovat suorittaneet vähintään 15 opintopistettä Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia, niitä vastaavia tai tutkintoon hyväksiluettavissa olevia tietojenkäsittelytieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman opintoja.
Avoimen yliopiston tarjonnassa on seitsemän tietojenkäsittelytieteen kandidaattivaiheen opintojaksoa, joista avoimen väylään vaadittavat 15 op voidaan suorittaa:

 • ay811103P Johdatus ohjelmistotuotantoon 5op,
 • ay810136P Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 5op,
 • ay811102P Laitteet ja tietoverkot 5op,  
 • ay811174P Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet 5op,  
 • ay811104P Ohjelmointi 1, 5op,  
 • ay811166P Tietojärjestelmien perusteet 5op,
 • ay811168P Tietoturva 5op.

Opinnot voi olla suoritettuna avoimen yliopiston opintoina, erillisopinto-oikeudella tai vastaavalla joko Oulun yliopistossa tai toisessa suomalaisessa yliopistossa, mutta ne eivät saa sisältyä toiseen tutkintoon. Päällekkäiset opintojaksot ts. eri yliopistoissa samat osaamistavoitteet tuottavat opinnot huomioidaan vain yhteen kertaan. Opinnoista vähintään viisi (5) opintopistettä tulee olla ohjelmointia.

Ensikertalaisille alan opintojen valintatavassa on varattu 20 (57 % avoimen väylän kiintiöstä) paikkaa.

Koulutusohjelma Opintopolussa.

 

Haku maisteriohjelmaan

Alan opintojen perusteella valitaan 10 hakijaa, jotka ovat suorittaneet vähintään kolme (3) seuraavista Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisista tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelman opinnoista vähintään keskiarvolla 3,0:

 • Software Development, Maintenance and Operations (811372A, 5 op)
 • Professional Software Engineering Processes and Human Factors (811373A, 5 op)
 • Digitalisation and Innovation (812352A, 5 op)
 • Servitisation, Co-Creation and Business Development (812354A, 5 op)

Koulutusohjelma Opintopolussa.