Opiskelijaksi

Tutkinnonsuoritusoikeus tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut Digital Education for All -opintoja 1.7.2022-30.6.2023 välisenä aikana vähintään 60 opintopistettä (kurssitarjonta täällä) ja jolla on suoritettuina seuraavat Helsingin yliopiston tarjoamat opintojaksot:

  • Ohjelmoinnin perusteet (5 op)
  • Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op)
  • Johdatus yliopistomatematiikkaan (5 op)
  • Tietokantojen perusteet (5 op)
  • Tietorakenteet ja algoritmit I (5 op)
  • Tietorakenteet ja algoritmit II (5 op).

Jos hakija on suorittanut edellä mainitut opintojaksot Digital Education for All -hankkeen ulkopuolella ja/tai muuna ajankohtana kuin 1.7.2022–30.6.2023, hänen tulee suorittaa vastaava opintopistemäärä muita vapaavalintaisia DEFA-opintoja.

Digital Education for All -väylän haku toteutetaan avoimen väylän osana. Tarkemmat hakuohjeet ja -aikataulut päivittyvät Opintopolkuun syksyn 2022 aikana. Kevään 2022 Opintopolusta löytyvät alustavat ohjeistuksen hakua varten. Huomioithan erityisesti avoimen väylän vaatimukset hakukelpoisuudesta.