Opiskelijaksi

Digital Education for All -hankkeessa pilotoidaan korkeakouluopintojen avaamista kaikille sekä näiden korkeakouluopintojen käyttämistä väylänä opinto-oikeuteen.

Kurssitarjonnan löydät sivulta Kurssit, ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin täältä.

Tutkinnonsuoritusoikeus tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmaan voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut Digital Education for All -opintoja 1.7.2021-30.6.2022 välisenä aikana vähintään 60 opintopistettä (kurssitarjonta täällä) ja jolla on suoritettuina seuraavat Helsingin yliopiston tarjoamat opintojaksot:

  • Ohjelmoinnin perusteet (5 op)
  • Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op)
  • Johdatus yliopistomatematiikkaan (5 op)
  • Tietokantojen perusteet (5 op)
  • Tietorakenteet ja algoritmit I (5 op)
  • Tietorakenteet ja algoritmit II (5 op).

Jos hakija on suorittanut edellä mainitut opintojaksot Digital Education for All -hankkeen ulkopuolella ja/tai muuna ajankohtana kuin 1.7.2021–30.6.2022, hänen tulee suorittaa vastaava opintopistemäärä muita vapaavalintaisia DEFA-opintoja.

Digital Education for All -väylän haku toteutetaan avoimen väylän osana. Tarkemmat hakuohjeet ja -aikataulut päivittyvät Opintopolkuun syksyn aikana. Viime vuoden Opintopolusta (kts. välilehti "Hakeminen" ja sieltä kohta "Avoimen väylä") löytyvät alustavat ohjeistuksen hakua varten. Huomioithan erityisesti avoimen väylän vaatimukset hakukelpoisuudesta.