Opetus- ja tieteenalat

Oikeusnotaarin alemmassa korkeakoulututkinnossa ja oikeustieteen maisterin ylemmässä korkeakoulututkinnossa suoritetaan opintojaksoja eri oikeudenaloilta. Tiedekunnassa opetettavat pakolliset oikeudenalat on jaettu kuuteen temaattiseen kokonaisuuteen. Temaattiset kokonaisuudet ovat

  • julkisoikeus
  • yksityisoikeus I
  • yksityisoikeus II
  • rikos, prosessi, hallinto, ympäristö
  • talous, yhteiskunta ja oikeus
  • oikeuden yleistieteet.

Opetus järjestetään niin, että kunkin temaattisen kokonaisuuden alla opetettavat oikeudenalat muodostavat johdonmukaisen ja linjakkaan kokonaisuuden sisällöllisesti ja menetelmällisesti.

Oikeusnotaarin koulutusohjelman aineopinnot on järjestetty kuuteen temaattiseen kokonaisuuteen. Oikeustieteen maisterin koulutusohjelman valinnaiset opinnot seuraavat samaa jakoa temaattisiin kokonaisuuksiin.

Julkisoikeuden temaattisessa kokonaisuudessa opiskellaan neljää, toisiinsa lomittuvaa oikeudenalaa: valtiosääntöoikeutta, julkista eurooppaoikeutta, yleistä hallinto-oikeutta sekä kansainvälistä oikeutta.
Julkisoikeus: Vastuuopettaja Ida Koivisto

Yksityisoikeus I -temaattisessa kokonaisuudessa opiskellaan aineopinnoissa viittä, toisiinsa kytkeytyvää oikeudenalaa: sopimusoikeutta, yleistä velvoiteoikeutta, esineoikeutta, perhe- ja jäämistöoikeutta sekä insolvenssioikeutta. Yksityisoikeus II -temaattisessa kokonaisuudessa jatketaan yksityisoikeudellisten oikeudenalojen opiskelua.
Yksityisoikeus I: Vastuuopettaja Olli Norros
Yksityisoikeus II: Vastuuopettaja Anette Alén-Savikko

Rikos, prosessi, hallinto, ympäristö -temaattisessa kokonaisuudessa opiskellaan neljää, toisiinsa liittyvää oikeudenalaa: rikosoikeutta, prosessioikeutta, hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeutta sekä ympäristöoikeutta.
Rikos, prosessi, hallinto, ympäristö: Vastuuopettaja Tuula Linna

Talous, yhteiskunta, oikeus -temaattisessa kokonaisuudessa käsitellään talouden, yrittäjyyden ja etiikan yhteyttä oikeuteen sekä yhtiö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeutta ja vero-oikeutta. 
Talous, yhteiskunta, oikeus: Vastuuopettaja Seppo Villa

Oikeuden yleistieteiden temaattinen kokonaisuus antaa kuvan Euroopan oikeushistorian suurista linjoista ja oikeudellisesta muutoksesta yhteiskunnallisessa kontekstissaan.
Oikeuden yleistieteet: Vastuuopettaja Heikki Pihlajamäki

Lisätietoa koulutusohjelmien rakenteesta: Oikeusnotaarin koulutusohjelma ja Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma

Opettajien vastaanottoajat ja -paikat löytyvät koulutusohjelmittain Opiskelijan ohjeet -sivustolta.