Johto

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Dekaani valvoo tiedekunnan toimintaa ja vastaa sen taloudesta, yleisestä toiminnasta sekä henkilöstöhallinnon toteutumisesta yliopiston henkilöstöpolitiikan mukaisesti yhdessä kehittämispäällikön ja hallintopäälliköiden kanssa. Tiedekunnan osastoja johtavat johtajat, jotka valitaan neljän vuoden kaudeksi.

Kai Nordlund
Laskennallisen materiaalifysiikan professori

  • Tiedekunnan johtaminen ja kaksikielisyysasiat

@kai_nordlund
ml-dekaani@helsinki.fi

Dekaanin sihteeri, palvelukoordinaattori Taina Hardén
puh. 0294150502, 0503159915

PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston organisaatiorakenteessa on kolme tasoa. Yliopistotasoon kuuluvat yliopistokollegio, hallitus, rehtori, kansleri ja yliopistopalvelut. Toisen tason muodostavat tiedekunnat ja erilliset laitokset, kolmannen tason tiedekuntiin kuuluvat osastot.

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Dekaani valvoo tiedekunnan toimintaa ja vastaa sen taloudesta, yleisestä toiminnasta sekä henkilöstöhallinnon toteutumisesta yliopiston henkilöstöpolitiikan mukaisesti yhdessä kehittämispäällikön ja hallintopäälliköiden kanssa. Tiedekunnan kuutta osastoa johtaa johtaja, jotka valitaan neljän vuoden kaudeksi.

Tiedekuntaneuvoston kokoonpano, tehtävät, kokousajat ja -pöytäkirjat löytyvät intranetistä (edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla). Pöytäkirja tallennetaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Pöytäkirjan voi pyytää nähtäväkseen tiedekuntaneuvoston sihteeriltä.