Töihin meille

Kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme johtava, kansainvälisesti arvostettu ja erinomaisesti menestynyt kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus tähtäävät siihen, että ihmisiin kätkeytyvä kulttuurinen ja sosiaalinen potentiaali toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla yksilön ja ihmiskunnan hyväksi.

Kasvatustieteellinen tiedekunta on henkilöstölle ja opiskelijoille dynaaminen, inspiroiva ja kansainvälinen työympäristö, jossa on laadukas tutkimus- ja opetusinfrastruktuuri. Kannustamme väkeämme tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa eettisyyteen, rohkeuteen, uteliaisuuteen ja luovuuteen.

Tiedekuntaamme kuuluu noin 3000 tutkinto-opiskelijaa ja 500 tutkijaopettajaa. Järjestämme myös muiden tiedekuntien noin 3000 opiskelijan aineenopettajan pedagogiset opinnot. Koulutustarjontamme sisältää sekä suoraan ammattiin että akateemisiin asiantuntijatehtäviin johtavaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.

Oh­jei­ta kas­va­tus­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan opetus- ja tut­ki­mus­teh­tä­viin ha­ke­vil­le »

Helsingin yliopisto työnantajana