Osastot ja yksiköt

Osaston toiminta koostuu yliopiston perustehtävien mukaisesti tutkimuksesta, opetuksesta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. 

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE kouluttaa Helsingin yliopiston opetushenkilöstöä korkeakouluopetuksen ja -oppimisen asiantuntijoiksi. Yksikkö tuottaa ja tukee alan tutkimusta Helsingin yliopistossa ja tekee tutkimusyhteistyötä sekä Suomessa että ulkomailla yliopistopedagogiikkaa tutkivien ja opettavien yliopistojen kesken. 

Lisätietoa HYPE:stä ►

Koulutuksen arviointikeskus on tutkimusyksikkö, joka tarjoaa opetuksen ja koulutuksen laatua selvittäviä tutkimus- ja kehittämispalveluja päätöksenteon ja kehittämistoiminnan pohjaksi ja tueksi muun muassa kouluille ja oppilaitoksille, kunnille, yhdistyksille, Opetushallitukselle sekä ministeriöihin. 

Lisätietoa HEA:sta ►

CICERO Learning on kasvatustieteellisen tiedekunnan koordinoima oppimistutkijoiden verkosto, jolla on Suomen lisäksi laajaa yhteistyötä ympäri maailmaa.

Lisätietoa CICERO:sta ►