Kotitaloustieteen erilliset opinnot

Henkilö, joka ei ole Helsingin yliopiston kirjoissa tutkintoa suorittavana opiskelijana ja jolla on suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot (60 op), voi saada määräaikaisen oikeuden suorittaa kotitaloustieteen opintokokonaisuuksia. Erillisten opintojen suoritusoikeus ei anna oikeutta suorittaa tutkintoa eikä tällaisen oikeuden saaneella henkilöllä ole tutkinto-opiskelijan etuja ja oikeuksia. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin se on myönnetty.

Haku erillisiin opintoihin

Erillisten opintojen oikeus voidaan myöntää joko kotitaloustieteen perus- ja aineopintojen kokonaisuuteen (25 op + 35 op = 60 op) tai aineopintoihin (35 op). Jos haet erillistä opinto-oikeutta kotitaloustieteen aineopintoihin, sinulla tulee olla suoritettuna ja koottuna kotitaloustieteen perusopinnot hakuajan päättymiseen mennessä.

Vuonna 2021 erillisten opintojen haku järjestetään 1.–15.4.2021 klo 15.00. Haku tapahtuu sähköisen lomakkeen kautta.

Päätöksestä erillisten opintojen suoritusoikeuden myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse 18.6.2021 mennessä. Opiskeluun liittyvät tarkemmat käytännönohjeet toimitetaan myös 18.6.2021 mennessä.

Lisätietoja kotitaloustieteen erillisten opintojen oikeuden hakemisesta ja myöntämisestä annetaan Siltavuoren opiskelijapalveluissa: siltavuori-student@helsinki.fi

Hakulomake

Hakulomake on auki 1.4.2021 klo 9.00 – 15.4.2021 klo 15.00.

Hakulomake kotitaloustieteen erillisiin opintoihin (e-lomake)

Opinnoista

Kotitaloustieteen 60 opintopisteen opintokokonaisuus tuottaa opetettavan aineen kelpoisuuden perusopetuksen kotitalouden oppiaineessa. Kotitaloustieteen perus- ja aineopinnot ovat hakijalle maksuttomat.

Kotitaloustieteen perus- ja aineopintojen ajoittuminen löytyvät opintopolusta. Tarkat tiedot opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen kuvauksista löytyvät WebOodista (Opintotarjonta > Opinto-oppaat > Kasvatustieteellinen tiedekunta > Kasvatustieteiden kandiohjelma, Kotitalousopettajan opintosuunta > Tutkintorakenteet-välilehden lopusta löytyvä Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet, Kotitaloustieteen valinnaiset opinnot).

Sekä perus- että ainepintojen suorittaminen on päätoimista kokopäiväistä opiskelua ja opiskelu ajoittuu pääsääntöisesti klo 8–16 välille. Opinnot järjestetään luento-, suur- ja pienryhmäopetuksena Helsingissä. Opinnot on ajoitettu kahdelle vuodelle.

Kun olet suorittanut kotitaloustieteen perus- ja aineopinnot, voit tilata opinnoista vastaavuustodistuksen. Vastaavuustodistuksella osoitat suorittaneesi kotitaloustieteestä opetettavan aineen opinnot. Todistus on maksullinen ja se tilataan kasvatustieteelliseltä tiedekunnalta. Lisätietoa vastaavuustodistuksen tilaamisesta.