Kognitiotiede

Kognitiotiede on monitieteinen tieteenala, joka tutkii tietoilmiöitä kuten havaitsemista, oppimista, muistia, ajattelua, kieltä ja käsitteitä, sekä näiden syntymekanismeja. Yhteistä kognitiotieteen tutkimuskohteille on, että niitä voidaan tarkastella tiedon esittämisen ja informaationprosessoinnin näkökulmista.

Helsingin yliopiston kognitiotieteen tutkijat ja tutkijakoulutettavat tutkivat eri tutkimushankkeissa mm. visuomotoriikkaa ja sen yhteyttä spatiaaliseen tarkkaavaisuuteen ja havaitsemiseen, ihmisen liikennekäyttäytymisen laskennallista mallintamista ja simulointia, robotiikkaan liittyviä moraalipsykologisia kysymyksiä, kielen ja musiikin normaalia ja poikkeavaa prosessointia ja hermostollista perustaa, kognition kehitystä sikiövaiheesta vanhuuteen ja aivojen muotoutuvuutta, eläinten kognitiota, sekä kognitiotieteen tieteenfilosofiaa.

Professorit
RM
Riikka
Möttönen
professori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kognitiotiede

Kognitiotiede

Yliopistonlehtorit
AR
Anna-Mari
Rusanen
yliopistonlehtori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kognitiotiede

Akatemiatutkijat
OL
Otto
Lappi
akatemiatutkija
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kognitiotiede

I am discipline coordinator for Cognitive Science, and Deputy Head of the Department of Digital Humanities. I head the TRU lab.

Tutkijatohtorit
ML
Michael
Laakasuo
tutkijatohtori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kognitiotiede, Sosiaalipsykologia, Psykologia

Principal investigator of Moralities of Intelligent Machines

JP
Jami
Pekkanen
tutkijatohtori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kognitiotiede