Kieliteknologia

Kieliteknologia, aiemmin tietokonelingvistiikka, on monitieteinen tieteenala. Se tutkii teknisiä välineitä ja menetelmiä, joilla ihmisen tuottamaa kieltä – puhetta ja kirjoitusta – voidaan jäsentää tietokoneella käsiteltävään muotoon. Kieliteknologian tunnettuja sovellusaloja ovat automaattinen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus sekä automaattinen puheentunnistus.

Helsingin yliopistossa, kieliteknologian tutkimuksen painopisteet ovat:

  • Morfologisesti rikkaiden kielten kieliteknologia
  • Kieltenvälinen kieliteknologia
  • Humanististen aiheiden kieliteknologia.
Jörg
Tiedemann
professori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kielitieteet, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

MC
Mathias
Creutz
yliopistonlehtori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kielitieteet, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

Yves
Scherrer
yliopistonlehtori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kielitieteet, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

Krister
Linden
tutkimusjohtaja
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Kielitieteet, Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet