Tieteenalayhdyshenkilöt

Helsingin yliopiston kaikilla tieteenaloilla on kirjastossa nimetty yhteyshenkilö, johon opettajat ja tutkijat voivat olla yhteydessä kaikissa kirjastopalveluja koskevissa asioissa.

Kirjoja, lehtiä ja tietokantoja koskevissa asioissa voit olla yhteydessä myös aineistoyhdyshenkilöihin.

Dolf
Assmann
kirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Arkeologia, folkloristiikka, historia, kansatiede, saksan kieli

Markku
Roinila
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Filosofia

Filosofia, fonetiikka, kieliteknologia, kognitiotiede

EH
Eeva
Henriksson
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Merihistoria, museologia, sukupuolentutkimus, Aasian ja Afrikan tutkimus, Euroopan tutkimus, Latinalaisen Amerikan tutkimus, Pohjois-Amerikan tutkimus

Jussi S
Männistö
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Estetiikka, elokuva- ja televisiotutkimus, semiotiikka, taidehistoria, teatteritiede, yleinen kirjallisuustiede, kotimainen kirjallisuus, Suomen kieli ja kulttuuri

JT
Jaakko
Tuohiniemi
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet, Muut

Musiikkitiede

UV
Ursula
Virolainen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, romani kieli ja kulttuuri

MM
Matti
Myllykoski
johtava tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Humanistiset tieteet

Klassillinen arkeologia, Kreikan kieli ja kirjallisuus, Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, nykykreikka, uskontotiede, romaaniset kielet

Tuija
Korhonen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Media- ja viestintätieteet, Kielitieteet

Englannin kieli, käännöstiede, yleinen kielitiede

 

Kristina
Weimer
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Pohjoismaiden tutkimus, pohjoismaiset kielet ja kulttuurit

Soile
Manninen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Balttilainen filologia - Slaavilainen filologia sekä Venäjän kieli ja kirjallisuus

Markku
Roinila
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Filosofia

Filosofia

EH
Eeva
Henriksson
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Kehitysmaatutkimus

Dolf
Assmann
kirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Politiikan tutkimus, poliittinen historia, talous- ja sosiaalihistoria

MA
Monica
Allardt
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Sosiologia

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka ja yhteiskuntadatatieteen keskus (YKDK)  

Mika
Holopainen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Media- ja viestintätieteet

Taloustieteet

UV
Ursula
Virolainen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Viestintä

 

Leena
Huovinen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Yleinen valtio-oppi

PT
Petri
Turunen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Filosofia, Fysiikka

Fysiikka, geofysiikka, meteorologia ja tähtitiede, HIP

Mika
Holopainen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Media- ja viestintätieteet

Geologia, maantiede ja seismologia, tietojenkäsittelytiede, HIIT

Terhi
Sandgren
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Kemia, Verifin

RH
Riku
Hakulinen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Matematiikka ja tilastotiede

Jukka
Englund
johtava tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Medicum (pl. psykologia ja logopedia); Clinicum: kansanterveystieteen osasto, lastenklinikka, naistenklinikka, neurotieteiden osasto, silmä- ja korvaklinikka, suu- ja leukasairauksien osasto (hammaslääketiede); HiLife

JP
Jussi
Piipponen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Medicum: psykologia ja logopedia; Clinicum: psykiatria

Clinicum: Diagnostis-terapeuttinen osasto, ihotautien, allergologian ja sukupuolitautien klinikka, kirurgian osasto, sisätautien osasto, syöpätautien osasto, yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

Taina
Kettunen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Jukka
Englund
johtava tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Terhi
Sandgren
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Farmasian tiedekunta

Maija
Halminen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Ympäristötiede, Media- ja viestintätieteet

Maataloustieteet, metsätieteet, Ruralia

AO
Anne
Ojanen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Elintarvike- ja ravitsemustieteet, mikrobiologia

Mika
Holopainen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Media- ja viestintätieteet

Taloustieteet