Vaikuttavuus, raportointi ja julkaisumetriikka

Kirjasto tarjoaa yliopistolaisten käyttöön näkyvyys- ja altmetriikkapalveluita, jotka kertovat julkaisujen levinneisyydestä, vastaanotosta ja käytöstä verkossa. Kirjasto tarjoaa tukea ja opastusta seuraavien palveluiden käytössä:

  • Kudos – julkaisua koskevan tiedon jakaminen erilaisissa some-palveluissa
  • PlumX – julkaisujen saaman näkyvyyden seuranta
  • Altmetric Explorer – julkaisun näkyvyyden seuranta

Metriikkaopas

Kirjaston toteuttama metriikkaopas antaa tietoa julkaisemista koskevasta mittaamisesta – mittaamisen roolista, lukujen tulkinnasta, julkaisukanavien vaikuttavuudesta, käytössä olevista arviointityökaluista ja yleisimmistä viittaustietokannoista. Lisäksi opas tarjoaa ohjeita omatoimiseen arviointiin.

Bibliometriikkaa yliopistolaisille -kurssi

Moodle-kurssi Bibliometriikkaa yliopistolaisille - julkaisutoiminnan arvioinnin työvälineet tutuiksi on suunnattu erityisesti Helsingin yliopiston tutkimushallinnon ja yliopistopalveluiden asiantuntijoille, tutkimusvaradekaaneille ja yksiköiden vastuuhenkilöille. Se on hyödyllinen myös kaikille, jotka työssään tarvitsevat metriikan ja julkaisutoiminnan arvioinnin perustaitoja. Kurssialueelle pääsee kirjautumaan myös vierailijana.

Kurssin suoritettuasi sinulla on yleistiedot julkaisumetriikan käytöstä Helsingin yliopistossa. Tunnet käytettävissä olevat työkalut ja tietokannat, osaat tehdä niillä myös omia analyyseja, ja tiedät milloin kannattaa kääntyä kirjaston metriikkapalvelujen puoleen. Myös vastuullisen metriikan periaatteet ovat sinulle tuttuja. Kurssi on suomenkielinen.

Metriikkaa yliopistolaisille -videot

Osa 1: Perustietoja metriikasta
Bibliometriikkaa käytetään yliopistolla tutkijoiden, yksiköiden ja yliopistojen julkaisutoiminnan tarkasteluun. Webinaarisarjan ensimmäisessä osassa kerromme, mitä jokaisen yliopistolaisen tulisi tietää viittauksien seuraamiseen käytetyistä työkaluista sekä Helsingin yliopistossa tarjolla olevista palveluista ja välineistä.

Osa 2: ​​​​​​​Vastuullinen metriikka ja rankingit
Metriikkaa yliopistolaisille -webinaarisarjan toisen osan teemana on julkaisumetriikan vastuullinen hyödyntäminen ja rankingit. Millaisia kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia metriikan vastuulliseen käyttöön on ja miten suositusten kanssa toimitaan käytännössä?
Lisäksi käsittelemme rankingeja. Miten tutkijoita vertaillaan? Mitä julkaisutietoa yliopistorankingeissa hyödynnetään? Kerromme myös millaisia julkaisuanalyysejä kirjaston metriikkaryhmältä voi tilata.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) on kansainvälinen tutkijatunniste, joka yksilöi tutkijan ja linkittää tutkimustuotokset tekijään. Helsingin yliopisto edellyttää tutkijoilta ORCID-tunnistetta, ja kirjasto tarjoaa tukea ja opastusta tunnisteen käytössä.

Tutkimusportaali esittelee Helsingin yliopiston tutkimusta ja asiantuntemusta. Portaali sisältää tutkijoiden ja asiantuntijoiden henkilöprofiilisivut ja tutkimusyksiköiden ja -yhteisöjen kotisivut, sekä yliopiston julkaisuja, projekteja, tutkimusinfrastruktuureja ja tutkimusaktiviteetteja. Kartta- ja verkostonäkymässä voi tarkastella kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tutkijat itse ylläpitävät omia tietojansa Tuhat-tutkimustietojärjestelmässä. Osaa tiedoista ylläpidetään myös keskitetysti.

Yliopiston julkaisut löytyvät myös kansallisesta tutkimusportaalista, Tiedejatutkimus.fi, joka sisältää Suomessa toimivien korkeakoulujen, yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten julkaisutiedot vuodesta 2011 sekä ammattikorkeakoulujen vuodesta 2012 alkaen.