Kurssit ja työpajat

Helsingin yliopiston kirjasto kouluttaa ja tuottaa oppimateriaaleja opintojen, opettamisen ja tutkimuksen tueksi.

Tiedonhaun tukea kandidaatti- ja maisteriopintoihin

Kirjasto tukee Helsingin yliopiston opiskelijaa opintojen kaikissa vaiheissa. Tiedonhankinnan harjoittelu alkaa Opiskelijan digitaidot -opintojaksolla ja jatkuu opinnäytevaiheessa Tutkielman tekijän MOOC-verkkokurssilla. Opiskelija ei jää yksin tiedonhakujensa kanssa, vaan tiedonhankinnan ohjaaja auttaa tarvittaessa. Kirjasto tarjoaa lisäksi lukukausittain vaihtuvan valikoiman tiedonhankinnan kursseja, jotka tutustuttavat tiettyjen alojen tiedonlähteisiin tai tiedonhankinnan erikoisaiheisiin, esimerkiksi systemaattiseen tiedonhakuun tai RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käyttöön.