Kurssit perehdyttävät sinut akateemiseen tiedonhankintaan ja -hallintaan Helsingin yliopiston aineistojen ja tietojärjestelmien näkökulmasta. 

 • Haluatko löytää tehokkaammin kirjoja ja artikkeleja seminaarityötäsi varten?
 • Tunnetko riittävän laajasti erilaisia tietokantoja ja niiden hakutoimintoja? 
 • Harkitsetko lähdeviitteiden tallettamista ja järjestämistä RefWorks-ohjelman avulla? 

Kurssien tarkoituksena on kehittää opinnoissa ja tutkimustyössä tarvittavia tiedonhankinnan ja -hallinnan taitoja.  

Mikä kurssi? Mitä opin? 
Tutkielman tekijän tiedonhankinta - MOOC-verkkokurssi Tutkielman aiheen tiedonhaku: hakusanojen muodostaminen, tiedonhaku kansainvälisistä tietokannoissa, lähteiden arvioiminen. 
Tiedonhankinnan harjoituskurssit kampuksilla 

Samoja asioita kuin MOOC-verkkokurssilla, mutta painopiste käytännön harjoituksissa. 

RefWorks-kurssi Viitteidenhallintaohjelman käyttäminen ja toiminnallisuudet.

Kurssit on tarkoitettu Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, tohtorikoulutettaville ja henkilökunnalle. Kurssit ovat maksuttomia Helsingin yliopistossa opiskeleville tai työskenteleville henkilöille. 

Kursseille voivat osallistua maksutta kaikki Helsingin yliopistossa opintokokonaisuuksia suorittavat opiskelijat, esimerkiksi JOO-opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat. 

Helsingin yliopiston ulkopuoliset asiakkaat voivat osallistua maksutta MOOC-verkkokursseille.

Jos olet Helsingin yliopiston ulkopuolinen asiakas ja haluaisit osallistua kirjaston kurssille, katso lisätietoja kohdasta Helsingin yliopiston ulkopuoliset asiakkaat: 

Sinun kannattaa osallistua siinä vaiheessa, kun tarvitset kurssin sisältöjä opinnoissasi tai työssäsi. Voit tulla kurssille myös kertaamaan tietojasi, jos palaat yliopistolle pidemmän tauon jälkeen. 

Mikä kurssi? Milloin?

Opiskelijan digitaidot -kurssi tai oppimateriaali 

Opintojen alkaessa, ensimmäinen opiskeluvuosi

 

MOOC-verkkokurssit, tietokoneluokkien harjoituskurssit kampuksilla *

Kandidaatintutkielma tai pro gradu -vaiheessa, ensimmäistä laajempaa tutkielmaa kirjoittaessa 

Tiedonhankinnan erikois- tai jatkokurssi, esim. RefWorks

Tarpeen vaatiessa, missä tahansa opintojen tai tutkimusuran vaiheessa

Tohtorikoulutettavien tiedonhallinta
(LIB-900 ja Health-145)
Tohtoriopintojen alussa

* Ensijainen suositus: MOOC-verkkokurssi. Tietokoneluokan harjoituskurssi on tarjolla erityisesti niille, jotka haluavat osallistua kontaktiopetukseen.  

Löydät tiedonhankinnan ja -hallinnan harjoituskurssien ja työpajojen ilmoittautumisohjeet kurssisivulta tai Weboodista.

Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat kursseille Weboodissa ja muut verkkolomakkeella, jos muuta ohjetta ei ole erikseen mainittu. 

MOOC-verkkokursseille ilmoittaudut itse suoraan kurssialueella. Kirjaudu ensin yliopiston käyttäjätunnuksilla kurssialustalle (Haka login). Pääset suorittamaan kurssia, kun lisäät itsesi opiskelijaksi kurssialueella (vasemmassa laidassa kohta kurssin koontinäyttö). Erillistä kurssiavainta ei tarvita. 

Voit selata käynnissä olevan lukukauden tulevia tiedonhankinnan- ja hallinnan kursseja Weboodista: Opintotarjonta > opinto-opas > erillislaitokset > Helsingin yliopiston kirjasto, 2020–2021.

 • kaikkien kampusten harjoituskurssit 
 • RefWorks-kurssit 
 • työpajat 
 • verkkokurssit ja webinaarit 

Helsingin yliopiston opiskelijat saavat valtaosasta kirjaston vakiokursseista Weboodiin vain suoritusmerkinnän, mutta eivät suoraan opintopisteitä. 

 Opintopisteellisiä Weboodi-merkintöjä tuottavat: 

 • tohtorikoulutettavien kurssit (LIB-900 ja Health-145) 
 • (Opiskelijan digitaitojen Moodle-tentti)

MOOC-verkkokursseista ei tule suoritusmerkintää Weboodiin, vaan kurssin hyväksytysti suorittaneet opiskelijat voivat tulostaa kurssialueelta automaattisen todistuksen. Kurssin todistus ei kuitenkaan ole virallinen suoritusmerkintä.

Jos opiskelet Helsingin yliopistossa, selvitä koulutusohjelmastasi, voitko hyödyntää kirjaston kurssia tutkinnossasi. 

Haluatko osallistua kirjaston kurssille, mutta et opiskele tai työskentele Helsingin yliopistossa? 

Helsingin yliopiston kirjasto tarjoaa verkossa valikoiman kaikille avoimia ja maksuttomia verkkokursseja ja oppimateriaaleja. 

Säännöllisesti järjestettävät kurssit (harjoitusryhmät tietokoneluokassa) ovat maksuttomia Helsingin yliopistossa tai seuraavissa organisaatioissa opiskeleville tai työskenteleville: 

 • Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
 • Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala (HYKS)
 • Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS)
 • Ilmatieteenlaitos

Harjoituskurssille voivat osallistua maksutta myös opiskelijat, jotka suorittavat Helsingin yliopistossa yksittäisiä opinto-kokonaisuuksia, esimerkiksi JOO-opiskelijat. 

Voit halutessasi osallistua harjoituskurssille (tietokoneluokassa) myös yliopiston tai edellä mainittujen organisaatioiden ulkopuolisena asiakkaana, jos  

 • kurssilla on tilaa 
 • maksat hinnaston mukaisen kurssimaksun. 

Tutustu huolella kunkin kurssin kuvaukseen ja ilmoittautumisohjeeseen. 

Kun kurssipaikkasi on varmistunut, sovi kurssimaksun maksamisesta kouluttajan kanssa. 

 • Yksittäisenä yliopiston ulkopuolisena asiakkaana voit maksaa osallistumismaksun kirjaston asiakaspalvelutiskillä.
 • Jos koulutukseen osallistuu yliopiston ulkopuolinen ryhmä (vain erikseen sovittaessa), varmista laskutustiedot kouluttajan kanssa.

Opetatko tieteellisen kirjoittamisen kurssia, kandiseminaaria tai vastaavaa kokonaisuutta? Tarvitseeko sinun opastaa opiskelijoita, miten hakea tietoa tietokannoista ja arvioida tiedonlähteitä? 

Voit hyödyntää opetuksessasi kirjaston opetusmateriaaleja tai suositella opiskelijallesi kirjaston opetustarjonnassa olevalle kurssille osallistumista.

Oletko kenties jo opiskellut tiedonhankintaa kirjaston kursseilla, mutta tarvitset edelleen lisäapua?

Kirjasto tarjoaa tiedonhankinnan ohjausta lukukausien aikana. Palvelu on tarkoitettu Helsingin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Kirjasto tarjoaa Helsingin yliopiston opiskelijoille erityistä tukea tiedonlähteiden löytämiseen oppimisvaikeuden tai muun syyn takia. Voit saada erityisenä tukena esimerkiksi henkilökohtaista tiedonhankinnan neuvontaa (1 tunti) opintojesi edistämiseksi.

 • Erityiselle tuelle on oltava todistettavissa oleva tarve, esimerkiksi lukivaikeuden, tarkkaavuuden häiriön, vamman tai sairauden perusteella.
 • Ota kirjastoon yhteyttä  lisätuen järjestämiseksi. Kerro, mihin asiaan tarvitset neuvontaa ja ehdota sinulle sopivia aikoja.
 • Kirjaston asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.