Oppilaaksi lukuvuodelle 2021 - 2022

Helsingin normaalilyseossa on perusopetuksen luokat 1-3 ja 7 - 9. Peruskoulun yläluokilla 7 - 9 on yhteiset tilat ja opettajat Normaalilyseon lukion kanssa. Perusopetuksessa opiskellaan valtakunnallisen vuonna 2014 laaditun opetussuunnitelman mukaisesti.

Perusopetuksen oppilaat otetaan koulun omalta oppilaaksiottoalueelta Etelä-Helsingistä, paitsi latinanluokalle, jolle pyritään erillisellä soveltuvuuskokeella.

Oppilaaksiotto 1. luokalle

Syyslukukaudella 2020 oppivelvollisuus alkaa lapsilla, jotka ovat syntyneet 2014.

Helsingin normaalilyseon 1. luokalle otetaan n. 20 oppilasta ensisijaisesti koulun omalta oppilaaksiottoalueelta.

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa kouluun sähköisesti 3.-29.1.2021, kun oppilaan lähikoulu on Helsingin normaalilyseo. Sähköisestä ilmoittautumisesta annetaan tarkemmat ohjeet oppivelvollisuuskirjeessä.

Ilmoittautua voi myös paikan päällä Helsingin normaalilyseossa (Ratakatu 6B, käynti pihan puolelta, 1. kerros) 20.1.2021 klo 8.00–10.00 ja klo 17.00–19.00. Helsingin normaalilyseosta oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta oppilaspaikkaa hakevat täyttävät hakemuksen koululla henkilökohtaisesti em. ajankohtana. Ilmoittautuessa tulee olla mukana oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty lapsen asuinosoitteen mukainen lähikoulu. 

Kieliohjelma  / vuosiluokat 1-6

 A1 -kieli Helsingin normaalilyseo tarjoaa A1-kielenä englantia ja ranskaa kaikille oppilaille 1. luokalta alkaen.

Vapaaehtoinen A2-kieli: Kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä voi Helsingin normaalilyseossa opiskella ranskaa tai englantia.

Tiedotustilaisuus tulevien 1-luokkalaisten vanhemmille pidetään 14.1.2021 klo 18.00 etänä (linkki: https://helsinki.zoom.us/j/64022829824). 

Lisätietoja Helsingin kaupungin tervetuloa kouluun -oppaasta.

Tiedustelut: Apulaisrehtori Olli Hyvönen, p. 050-4160677, olli.hyvonen(at)helsinki.fi

Oppilaaksiotto 7-luokalle

Kieliohjelma
A1 englanti ranska ruotsi
A2 englanti ranska ruotsi
B1 ruotsi
B2 latina 7. luokalta
B2 ranska, saksa, venäjä 8. luokalta

7. - 9. luokkien oppilaaksiottoalue käsittää Snellmanin alakoulun ja Tehtaankadun alakoulun oppilaaksiottoalueet. Mikäli oppilas asuu ja on kirjoilla ko. alueella olevassa osoitteessa koko yläkoulun ajan, hänen lähikoulunsa on Helsingin normaalilyseo.

Helsingin kaupungin alakouluissa olevat 6. luokkalaiset hakevat yläkouluun Wilmassa (selainversio) 16.11. - 15.12.2020 välisenä aikana.

Latinanluokalle otamme oppilaita soveltuvuuskokeen perusteella. Koe on äidinkielen koe. Helsingin kaupungin kouluissa olevat ilmoittautuvat kokeeseen Wilman yläkouluhaun kautta. Muiden tahojen alakouluissa olevat sekä ulkopaikkakuntalaiset ilmoittautuvat kokeeseen lomakkeella (https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/ > Perusopetus > Kuudesluokkalaiset > Ulkopaikkakuntalaisen ilmoittautumislomake soveltuvuuskokeeseen). Lomake tulee lähettää peruskoulun sihteerille sähköisesti (lotta.sjoblom(at)helsinki.fi ) tai postitse (Helsingin normaalilyseo, Sihteerit, PL 38, 00014 Helsingin yliopisto) tiistaihin 15.12.2020 mennessä.

Koe on Helsingin normaalilyseon auditoriossa (A107) torstaina 21.1.2021 klo 12.00-15.00. Siihen ei tule erillistä kutsua. Latinanluokalle pääsyyn vaikuttaa vain soveltuvuuskokeessa saatu pistemäärä. 

Kaikki oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin maaliskuun loppuun mennessä.

Oppilaaksiotto muille perusopetuksen vuosiluokille 

Otamme vain oman oppilaaksiottoalueen oppilaita 2-3., 8. ja 9. luokalle.

Lisätietoja antaa perusopetuksen rehtori Juha-Pekka Husso, p. 050-3243163, juha-pekka.husso(at)helsinki.fi