Tohtorikoulutus eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Tohtorin tutkinto on korkein yliopistollinen tutkinto, joka pätevöittää ennen kaikkea tutkijan tehtäviin. Väitöstutkimuksen keskeisin osa on tutkimustyö, joka tehdään kokeneemman tutkijan ohjauksessa. Tutkintoon kuuluu myös teoreettisia, omaa tutkimusta tukevia opintoja.  Väitöskirjan julkinen puolustaminen – väitöstilaisuus – kuuluu oleellisena osana tohtoriopintoihin.

Tohtoriohjelmat järjestävät kursseja ja seminaareja. Tohtoriohjelmat ovat myös vastuussa tohtorikoulutettavien neuvonnasta ja ohjauksesta.

Tietoa opinnoista, ohjauksesta, rekisteriseurannasta ja opinto-oikeuden palautuksesta löydät Opiskelijan ohjeet -sivustolta.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat eläinlääketieteen tohtori (ELT) ja filosofian tohtori (FT).

Eläinlääketieteen tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on:

 • suorittanut eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa (tai eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa)
 • suorittanut soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin,
 • hyväksytty Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan suorittamaan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa

tai

 • jolla Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on todennut muutoin olevan riittävät eläinlääketieteen tiedot ja valmiudet eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon suorittamista varten.

Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on joko:

 • suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon,
 • suorittanut soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

tai

 • jolla eläinlääketieteellinen tiedekunta on todennut muuten olevan edellä mainittua tutkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet.

Tutkintoon kuuluu myös 40–60 opintopisteen laajuiset teoreettiset opinnot.  Väitöskirjan julkinen puolustaminen – väitöstilaisuus – kuuluu oleellisena osana tohtoriopintoihin.

Suositeltava tavoiteaika tohtorin tutkinnon suorittamiseksi päätoimisesti opiskellen on neljä vuotta.

Helsingin yliopistossa on neljä tutkijakoulua, jotka muodostuvat tohtoriohjelmista. Tutkijakoulujen alat eivät noudata tiedekunta- tai kampusrakennetta, vaan perustuvat yhteistyöhön tutkimuksessa ja tohtorikoulutuksessa.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettavat voivat kuulua johonkin seuraavasta kuudesta tohtoriohjelmasta:

Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu (YEB)

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu (DSHealth)

Näistä Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelmaa koordinoidaan eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Tohtoriohjelmakohtaiset hakuohjeet ja hakuajat löytyvät kunkin ohjelman kotisivulta.

Kaikille tohtorikoulutettaville nimetään vastuuhenkilö, joka on tutkinnon myöntävässä tiedekunnassa työsuhteessa toimiva professori tai dosentti ja tuntee Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksen ja tohtorin tutkintoa koskevat ohjeet. Vastuuhenkilöksi voidaan nimetä pääohjaaja, mikäli hän täyttää mainitut kriteerit. Vastuuhenkilö nimetään samassa yhteydessä kuin ohjaajat.

Vastuuhenkilön tehtäviä:

 • allekirjoittaa hakuvaiheessa tutkinnonsuoritusoikeus hakemuksen
 • vastaa yhdessä tohtoriohjelman johtoryhmän kanssa tohtorikoulutettavan ohjausjärjestelyjen jatkuvuudesta
 • esitarkastusvaiheessa ehdottaa esitarkastajia, vastaväittäjää, arvosanalautakuntaa ja kustosta
 • tarkastaa väitöskirjasta tehdyn plagiaatintunnistusraportin (Urkund)
 • hyväksyy tohtorin tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tohtorikoulutettavan vastuuhenkilönä voi toimia

 • tiedekunnan professori ja apulaisprofessori, joka ovat vakinaistamispolun tasolla 2 (Associate professor),
 • yllä mainitut kriteerit täyttävä oppiaineen vastuuhenkilö sekä
 • erillisestä hakemuksesta ja tiedekunnan päätöksestä muu yllä mainitut kriteerit täyttävä henkilö.

 

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä useita samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto (ns. artikkeliväitöskirja) tai monografiaväitöskirja. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja.

Ennen 1.8.2017 aloittaneiden tohtorikoulutettavien teoreettisten opintojen määrä on filosofian tohtorin tutkinnossa 60 opintopistettä ja eläinlääketieteen tohtorin tutkinnossa 40 opintopistettä.

1.8.2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneiden tai uusiin tutkintovaatimuksiin siirtyneiden tohtorikoulutettavien teoreettisten opintojen määrä on 40 opintopistettä. Tutkintovaatimukset löytyvät tohtoriohjelmien sivuilta.

Lisätietoja uusiin tutkintovaatimuksiin siirtymisestä löydät opiskelijan ohjeista.