Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto

Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston tutkimus ja opetus käsittelevät laajasti elintarvikkeiden, eläinten, veden ja ympäristön välityksellä leviäviä, ihmisille sairastumista aiheuttavia bakteereita, viruksia ja toksiineja sekä elintarvikkeiden pilaajabakteereita ja ympäristöterveydenhuollon valvontaa. Osaston tutkimus on arvioitu kansainvälisissä arvioinneissa erittäin korkeatasoiseksi.

Osaston opetus koostuu viidestä oppiaineesta, joita ovat elintarvikehygienia, ympäristöterveys, lihantarkastus ja teurastamohygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia sekä ympäristöterveydenhuollon valvonta. Opetus nivoutuu tiiviisti eläinlääketieteellisten biotieteiden osaston ja kliinisten osastojen opetussisältöihin.