Eläinlääketieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan neuvottelukunnan tehtävänä on tukea tiedekuntaa sen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisessä sekä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisessa tiedekunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Neuvottelukunta toteuttaa tehtäväänsä muun muassa keskustelemalla eläinlääkintätoimialan ajankohtaisista haasteista ja tulevaisuuden kehityksestä sekä pohtimalla, mitä vaikutuksia toimintaympäristön muutoksilla ja yhteiskunnallisten odotusten muuttumisella on eläinlääketieteelliseen koulutukseen ja tutkimukseen ja miten muutokset tulisi huomioida alan koulutusta ja tutkimusta kehitettäessä. Tiedekunta toivoo neuvottelukunnalta näkemyksiä tiedekunnan toimintaan, ja se voi antaa tiedekunnalle kehittämisehdotuksia koulutuksen ja tutkimuksen ja muun toiminnan kehittämiseksi.
Puheenjohtaja kutsuu neuvottelukunnan koolle vähintään kerran lukukauden aikana. Lisäksi neuvottelukunta voi kokoontua katsoessaan sen itse tarkoituksenmukaiseksi. Neuvottelukunta voi kutsua kuultavakseen tiedekunnan opettajia ja tutkijoita sekä muuta henkilöstöä ja asiantuntijoita.
 
Neuvottelukunnan jäsenet 31.12.2021 asti jatkuvalle toimikaudelle
 
 • pääjohtaja Johanna Buchert, Luonnonvarakeskus
 • toimitusjohtaja Kalevi Heinonen, Vetcare Oy
 • kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, Maa- ja metsätalousministeriö
 • puheenjohtaja Katri Kiviniemi, Suomen Eläinlääkäriliitto ry
 • puheenjohtaja Harri Lehkonen, Suomen Kennelliitto ry
 • johtaja Niclas Lindstedt, Orion Oyj
 • ylijohtaja Pia Mäkelä, Ruokavirasto
 • ylijohtaja Janne Nieminen, Ruokavirasto
 • johtaja, puheenjohtaja Juha Nousiainen, Valio Oy ja Eläinten terveys ETT ry
 • epidemiologieläinlääkäri Ruska Rimhanen-Finne, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • asiantuntija Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala, Suomen Hippos ry
 • eläinlääketieteellinen johtaja Anssi Tast, Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy
 • tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Juhani Vuorenmaa, Hankkija Oy
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani Antti Sukura.