Ukraina-opintokokonaisuus

Aleksanteri-instituutin ja kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman yhteinen 15 op:n Ukraina-opintokokonaisuus on yksi harvoista alueeseen keskittyvistä ohjelmista Euroopassa. Monitieteiset opinnot tarjoavat mahdollisuuden perehtyä Ukrainan kulttuuriin, historiaan, politiikkaan, kansainväliseen asemaan sekä nyky-yhteiskuntaan. Ukraina-opintokokonaisuus antaa mainion pohjan jatkaa Ukraina-asiantuntemuksen syventämistä.

Oikeus Ukraina-opintokokonaisuuden suorittamiseen on jokaisella Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijalla. Aleksanteri-instituutin Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) opiskelijat voivat suorittaa opintokokonaisuuden opintoja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpertin opetusohjelmaan.

Helsingin yliopiston ulkopuoliset opiskelijat voivat hakea opintokokonaisuuden suoritusoikeutta joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta. Suomen kaikki yliopistot ovat mukana JOO-sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Joustavaa opinto-oikeutta IKEBB-kokonaisuuteen haetaan Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa JOO-opinnoista

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole missään suomalaisessa yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana. Erillisten opintojen suoritusoikeus myönnetään pääsääntöisesti ammattipätevyyden lisäämiseksi. Erillisopinto-oikeutta IKEBB-opintoihin haetaan humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa erillisistä opinnoista

Huomioithan että lukuvuoden aikana opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten kurssikohtaiset tiedot on hyvä tarkistaa ennen kurssin alkua.

Syksy 2020

Kaikki syyslukukauden kurssit järjestetään etäopetuksena.

Ukrainalaisia tekstejä (KIK-UK103, KUKA-UK501), I-IV periodi

Introduction to Ukraine (KUKA-UK502, KUKA-UK501), I period

Valko-Venäjän kulttuurihistoriaa (KUKA-UK503, KUKA-UK501, KIM-RU345), I periodi

Mobilities and Migration in Central and Eastern Europe (ALKU-IK531, ALKU-IK533, ALKU-E319, ALKU-E320, ALKU-E313, KUKA-UK502, KUKA-UK503), I-II period

Odes(s)an kulttuurihistoria Venäjän ja Ukrainan välissä (KUKA-UK501, KUKA-UK502, TTK-YL244, TRA-Y303, KIM-RU345), II periodi

Ukrainian film classics: avant-garde and poetic cinema (KUKA-UK501, TTK-EL260), II period

Ukrainian-Polish relations: history, politics, culture, law (KUKA-UK503, ALKU-IK532, KUKA-IK505, KUKA-IK506), web course, II period

Separatismikonfliktit ja rauhansuunnitelmat niihin entisen Neuvostoliiton alueella (KUKA-UK502, KUKA-UK503), II periodi

Kevät 2021

Kaikki kevätlukukauden kurssit järjestetään etäopetuksena.

The multiple effects of the Ukrainian crises in Ukraine and the region (KUKA-UK502, KUKA-UK503, KUKA-IK506, KUKA-IK508), III period

Ukrainan neuvostovallan viimeiset vuodet KGB:n dokumenttien mukaan 1986-1991 (KUKA-UK501, KUKA-UK502), III periodi

Geopolitical struggles in Eastern Europe: East, West and the In-between (ALKU-IK532, ALKU-IK531, ALKU-E322, ALKU-E313, KUKA-UK502, KUKA-UK503), III period

Ukraina ja Venäjä – aina yhdessä, aina erillään (1795-2019) (KUKA-UK503, KUKA-UK501, KUKA-US208, TUK-2502,  TUM-Y3212, TUM-3219), verkkokurssi, III-IV periodi

State, society and Politics in Central Asia (KUKA-UK503, KUKA-AA217, ALKU-AA314), IV period

Memory Studies meets International Relations: The Case of Ukraine and Eastern Europe (KUKA-UK503, KUKA-UK502, ALKU-E317, KUKA-IK506, KUKA-IK508, KUKA-IK510, ALKU-IK533), IV period

Religions in the Soviet Union in the 20th Century (TUK-2207, ALKU-IK532, KUKA-IK509, KUKA-UK501, KUKA-UK502), IV period

Stalin era culture, intellectual histories and the concept of Stalinism (HISM-321, HISM-322, KUKA-UK501, RUS-524), May intensive period

Vanhat opetusohjelmat

Opetusohjelmia lukuvuodesta 2008-2009 alkaen voi tiedustella Ukraina-opintokokonaisuuden koulutussuunnittelijalta.

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023

Ukraina-opintokokonaisuus (KUKA-UK500, 15 op) toteutetaan 1.8.2020 lähtien kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja Aleksanteri-instituutin yhteistyönä. Opintokokonaisuus löytyy WebOodista kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman opintokokonaisuudet-välilehdeltä.

Opetussuunnitelmakausi 2017-2020 (voi suorittaa 31.7.2021 asti)

Ukraina-opintokokonaisuus (KIK-UK100 Ukrainan perusopinnot, 30 op) toteutettiin kielten kandiohjelman Aleksanteri-instituutin yhteistyönä. Opintokokonaisuuden rakenne löytyy alla olevasta pdf-taulukosta:

 

Van­han jär­jes­tel­män mu­kai­set tut­kin­to­vaa­ti­muk­set (voi suorittaa 18.12.2020 asti)

Ukraina-opintokokonaisuus (94300 Ukraina-opintokokonaisuus, perusopinnot (VUK100), 25 op) toteutettiin kielten kandiohjelman ja Aleksanteri-instituutin yhteistyönä. Opintokokonaisuus löytyy WebOodista humanistisen tiedekunnan Aleksanteri-instituutin kohdalta.

Vastaavuustaulukot

Alla olevista vastaavuustaulukoista voi tarkastella vanhojen tutkintovaatimusten ja opetussuunitelman 2017-2020 sekä 17-20 ja 20-23 opetussuunnitelmien opintojaksojen vastaavuuksia:

Ukraina-opintokokonaisuutta kokevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät Opiskelijan ohjeista (valitse koulutusohjelmaksi Kielten kandiohjelma). Kokonaisuusmerkinnöistä ja muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta vastaa koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen (ks. Tutkijat ja asiantuntijat).

Helsingin yliopistolla on kahdenvälinen vaihtosopimus Ukrainaan, jossa yhteistyökorkeakoulu on National University of "Kyiv-Mohyla Academy" (NaUKMA) Kiovassa. Kahdenvälisiä vaihtopaikkoja voivat hakea kaikkien tiedekuntien opiskelijat, hakuaika lukuvuodelle 2020-2021 on 24.10. – 7.11.2019 (päättyy klo 15:00).

Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: Venäjän, Ukrainan, Serbian ja Georgian vaihtokohteet

Ukrainasta kiinnostuneet opiskelijat voivat myös hakea lyhyt- tai kesäkurssille Ukrainaan.

Ukrainian-studies -sähköpostilista on keskeinen Ukraina-opintokokonaisuuden tiedotuskanava. Listalle ovat tervetulleita tiedotteet ja huomiot aihepiirin uusista julkaisuista, seminaareista, kouluttautumismahdollisuuksista, rahoituskanavista jne.

Listalle voi liittyä myös itsenäisesti seuraavalla tavalla:

 • Lähetä pyyntö listalle liittymisestä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi
 • Kirjoita viestiksi
  subscribe ukrainian-studies oma@posti.osoi.te
 • Jätä sähköpostin otsikkokenttä tyhjäksi.

Liittymisviestin lähetettyäsi saat automaattisen viestin, jossa kerrotaan viestisi siirtyvän listan hallinnoijalle, joka lisää sähköpostiosoitteesiukrainian-studies -listalle. Kun sinut on lisätty listalle, saat siitä vahvistuksen ja ohjeet listalta eroamisesta. Viesti kannattaa säilyttää.

Huom: Listalle ei kannata liittyä esim. yahoo- tai hotmail -osoitteista, sillä niistä lähetetyt viestit ymmärretään roskapostiksi.

ukrainian-studies -listalle halutut viestit lähetetään osoitteeseen ukrainian-studies@helsinki.fi Viestit pitää lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, josta listalle on liitytty.

 • Listalta eroaminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti majordomo@helsinki.fi
 • Kirjoita viestiksi
  unsubscribe ukrainian-studies oma@posti.osoi.te
 • Jätä sähköpostin otsikkokenttä tyhjäksi.

Listaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Ukraina-koulutussuunnittelija

Ukraina-opintokokonaisuus tuotetaan Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin ja muiden osastojen sekä muiden kotimaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisenä yhteistyönä. Tuntiopettajina asiantuntijoita kaikkialta maailmasta. 

Opintokokonaisuuden johtaja: Jouni Järvinen

Opintokokonaisuuden koulutussuunnittelija: Minna Oroza

Suunnitteluryhmässä lisäksi:

 • Arseniy Svynarenko, vanhempi tutkija, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Sanna Turoma, akatemiatutkija, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto
 • Mark Teramae, tohtorikoulutettava, Aleksanteri-instituutti & politiikan tutkimus, Helsingin yliopisto

Suunnitteluryhmän tehtävänä on tukea opintojen sisällöllistä sekä pedagogista suunnittelua ja kehittämistä sekä osallistua opintokokonaisuuden pitkän tähtäimen strategiseen kehittämiseen. Suunnitteluryhmä koostuu alan tutkijoista/opettajista sekä kahdesta opiskelijajäsenestä.

Suunnitteluryhmässä on kaksi paikka auki opiskelijajäsenille. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan!

Tietoa Ukrainasta

Ukrainalaisia yliopistoja ja kirjastoja

Laitoksia ja tutkimuskeskuksia

Sanakirjoja