Opetus

Aleksanteri-instituutti järjestää ja koordinoi uusimpaan, monitieteiseen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimukseen perustuvaa opetusta niin perustutkinto- kuin jatko-opintovaiheessakin. Tutkimuksen ja opetuksen suhde on tiivis: Aleksanteri-instituutin tutkijat opettavat oman erityisosaamisensa puitteissa ja vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa hyödyttää molempia osapuolia. Opetuksen kansainvälistymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Syksyllä 2018 käynnistynyt kaksivuotinen Master's Programme in Russian Studies on kokonaan englanninkielinen samoin kuin suppeampi Global Processes in Russia -moduuli.

VIExpert-asiantuntijaopintojen ja jatkokoulutusverkostojen kautta tutkijoiden osaaminen on 12 verkostoyliopiston opiskelijoiden käytettävissä. Helsingin yliopiston opiskelijoille suunnatut Venäjän tutkimuksen valinnaiset opinnot sekä IKEBB- ja Ukraina-opinnot ovat avoinna JOO-sopimuksen kautta kaikkien suomalaisten yliopistojen opiskelijoille. Verkostojen asiantuntijat ovat myös tärkeä voimavara Aleksanteri-instituutin koordinoimissa opintokokonaisuuksissa.

Ennakko-odotukset ovat ylittyneet. Kokonaisuus on parhaita käymiäni kursseja koko yliopistoaikanani. Luennoitsijat ovat tasokkaita ja suurimman osan luennoista sisältö on ollut erinomaista ja hyödyllistä, myös muihin kuin vain Venäjään sovellettavaa. - Opiskelija, Monitieteinen Venäjä -kokonaisuus, 2017. Lähde: Hallintotieteiden opiskelijoiden tekemä selvitys Opintojen mielekkyys ja anti, 2017. 

Suomalainen tutkimusmaailma ja yhteiskunta tarvitsee monenlaista ja -laajuista Venäjän ja itäisen Euroopan osaamista. Aleksanteri-instituutin koulutusohjelmat perustuvat vankalle tieteenalaosaamiselle. Niiden moduuleja voi soveltaa myös alueasiantuntemusta täydentävään koulutukseen. Aleksanteri-instituutti kehittää jatkuvasti uusia toimintamalleja, joilla varmistetaan, että asiantuntemus vastaa muuttuvan yhteiskunnan ja maailman tarpeita. Yksi näistä oli keväällä 2019 ensimmäistä kertaa järjestetty Valtakunnallinen Aleksanteri-foorumi.