WELCOME

This is the Stem Cell Portal, information about stem cells, stem cell research and stem cell treatments in Finnish, Swedish and English. The Stem Cell Portal is maintained by researchers from the University of Helsinki at The Academy of Finland Center of Excellence in Stem Cell Metabolism.

Read more about us

WE ARE CURRENTLY TRANSLATING THE PAGES TO ENGLISH. MORE IN FINNISH BELOW.

 

MIKÄ ON KANTASOLU?

Kantasolu on solu, joka pystyy jakautuessaan tuottamaan uusia kantasoluja sekä erilaistumaan toisenlaisiksi soluiksi. Kantasolut vastaavat yksilön kehityksestä alkiosta aikuisuuteen, ja vielä aikuisellakin kantasolut ylläpitävät kudoksien uusiutumista tuottamalla uusia soluja vanhojen tilalle.

KANTASOLUJA ON MONENLAISIA

Kantasolut luokitellaan eri tyyppeihin niiden alkuperän ja muovautuvuuden perusteella. Lue lisää erilaisista kantasolutyypeistä alla.