LAS Education and Training

Only educated and trained, qualified personnel are allowed to do animal experiments and take care of the animals.

A person carrying out an animal experiment is competent, when he/she has completed a laboratory animal course. Animal caretaker must complete the professional examination or he/she must gain the professional skills with working experience.

In Finland, we are following EU Directive´s (2010/63/EU) minimum requirements to education and training and the requirements for obtaining, maintaining and demonstrating requisite competence for the functions A, B, C and D:

(a) carrying out procedures on animals
(b) designing procedures and projects
(c) taking care of animals
(d) killing animals

EU's Education and training framework

Laboratory Animal Centre arranges an on-line course of EU Functions A & D in English for the people who use mice and/or rats in their research. The course gives rights to carry out procedures on mice or rats or both species (according to Finnish Act 497/2013 and Decree 564/2013, and EU Directive 2010/63/EU).

The course follows the EU Modules that are included in Functions A & D (carrying out procedures and killing animals):

Module 1: National legislation
Module 2: Ethics, animal welfare and the Three Rs (level 1)
Module 3.1: Basic and appropriate biology – species specific (theory)
Module 3.2: Basic and appropriate biology – species specific (practical)
Module 4: Animal care, health and management – species specific (theory)
Module 5: Recognition of pain, suffering and distress – species specific
Module 6.1: Humane methods of killing - species specific (theory)
Module 6.2: Humane methods of killing - species specific (skills)
Module 7: Minimally invasive procedures without anaesthesia – species specific (theory)
Module 8: Minimally invasive procedures without anaesthesia – species specific (skills)
Module 10: Design of procedures and projects (level 1)
Module 20: Anaesthesia for minor procedures
Module 21: Advanced anaesthesia for surgical or prolonged procedures
Module 22: Principles of surgery

The course is accredited by FELASA - the Federation of Laboratory Animal Science Associations.

 

NEXT COURSE:

The use of animals in research: course for persons carrying out procedures 1.9. - 12.10.2022

Laboratory Animal Centre arranges a course for researchers and technical staff ‘The use of animals in research: the course for the people carrying out procedures on animals’ between 1st September - 12th October 2022.

The short introduction lecture is arranged at 9-10 on 1st September by Zoom video connection. The theory of the course is arranged in Moodle platform with self-study material between 1st - 16th September 2022. Working time that the material takes to go through and learn, is about 50 hours.

The exam in Moodle will be arranged at 9 - 11 on 16th September on site in Viikki campus. The place for the exam will be announced later.

The animal hands-on-exercises with mice and/or rats are arranged in small groups in October, in weeks 40 and 41 (1 day/species/student). Practical exercises include the handling techniques, procedures, anaesthesia and euthanasia of animals. The exam must be passed in order to participate in the animal exercises.

The course fee is dictated by the chosen exercises (one or two species).
For external customers, 24% VAT will be added to the sum of the invoice:

  UH External
Only online theory 155 EUR 310 EUR
Animal exercises with one species 225 EUR 450 EUR
Animal exercises with two species 275 EUR 550 EUR

The course gives 2,5 ECTS credits.


PhD students and researchers working at the University of Helsinki are first in line to participate in the course. Places are available on first come, first served bases. The maximum number of the students depends on the number of participants in mouse and rat exercises.Binding course registrations in Sisu or by e-form at 1 July - 22 August, 2022:
In Sisu, the course code is 955003.
E-form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/118680/lomake.htmlPlease include to your registration:

1. Billing information

2. Are you going to carry out the exercises with a mouse, a rat or both species

3. Tell shortly, why you need the course. Especially, if you will carry out the rat exercise, please tell, what you are going to do with rats. 
 

Studies for EU Modules 1, 2 and 10 (users of the other species)Those, who are using for research purposes other species than the laboratory rodents, can carry out the course that includes the EU Modules 1 (National legislation), 2 (Ethics and 3Rs / level 1) and 10 (Design of procedures and projects).

The theory of the course is arranged in Moodle platform with self-study material between 1st - 16th September, 2022. The exam in Moodle will be arranged at 9 - 11 on 16th September on site in Viikki campus. The place for the exam will be announced later.

The course fee is 60 EUR for the students and staff at the UH and for external customers 120 EUR (+24% VAT). Billing information must be included in the registration.Binding course registrations by e-form at 1 July - 22 August, 2022:https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/118680/lomake.html

 

Further information: Niina Kemppinen

Eläin­ten käyttö tutkimuk­sessa: Kur­ssi toi­men­piteiden tekijöille

Koe-eläinkeskus järjestää kurssin toimenpiteiden tekijöille vuosittain toukokuussa suomeksi. Kurssi antaa koe-eläinlainsäädännön (Laki 497/2013, Asetus 564/2013, Direktiivi 2010/63/EU) mukaisen pätevyyden suorittaa toimenpiteitä hiirellä ja/tai rotalla ja lopettaa näitä lajeja (EU Tehtävät a ja D).

Eläinten käyttö tutkimuksessa: Kurssi toimenpiteiden tekijöille (2,5 op)

Koe-eläinkeskus järjestää kurssin toimenpiteiden tekijöille vuosittain. Kurssi antaa koe-eläinlainsäädännön (Laki 497/2013, Asetus 564/2013, Direktiivi 2010/63/EU) mukaisen pätevyyden suorittaa toimenpiteitä hiirellä ja/tai rotalla. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopistossa koe-eläimiä käyttäville tutkimusryhmien jäsenille ja opiskelijoille. Eläinharjoitustyöt on tarkoitettu vain toimenpiteitä eläimillä tekeville henkilöille.

Kurssi sisältää asetuksessa tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (Valtioneuvoston asetus 564/2013) määritellyt asiakokonaisuudet:

 • Tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hankintaa, kasvatusta, hoitoa ja käyttöä koskeva kansallinen lainsäädäntö
 • Eläinten tieteelliseen käyttöön liittyvä etiikka
 • Korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaate (3R)
 • Eläinten anatomia, fysiologiset ominaisuudet, lisääntymisbiologia, lisääntyminen, genetiikka ja geenitekniikka ja eläinten kasvatus
 • Eläinten käyttäytyminen, hoito, ympäristötekijät ja virikkeellistäinen
 • Lajikohtaiset käsittelymenetelmät ja toimenpiteet
 • Eläinten hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy ja hygienia
 • Kivun, tuskan ja kärsimyksen tunnistaminen
 • Anestesia, kivunlievitysmenetelmät ja eläimen lopettaminen
 • Perusteet eläimen lopettamiselle, hankkeesta poistamiselle tai toimenpiteiden keskeyttämiselle hankkeen kuluessa
 • Toimenpiteiden ja hankkeiden suunnittelu

SEURAAVA KURSSI 16.-31.5.2022

Koe-eläinkeskus järjestää kurssin toimenpiteiden tekijöille 16.-31.5.2022. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopistossa koe-eläimiä käyttäville tutkimusryhmien jäsenille ja opiskelijoille. Eläinharjoitustyöt on tarkoitettu vain toimenpiteitä eläimillä tekeville henkilöille.

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena Moodle-alustalla, jossa materiaali on englanniksi. Verkkomateriaali avautuu 16.5.2022, ja käytössä kurssin ajan. Materiaalin läpikäymiseen ja tenttiin valmistautumiseen kuluu noin 50h. Käytännön eläinharjoitustyöt rotalla ja hiirellä (7h/laji) pidetään 23. - 25.5.2022 ja tarvittaessa 30.-31.5.2022. Tentti on Moodlessa 27.5.2022 klo 9-11. Kurssin läpäiseminen edellyttää verkkomateriaalin (videoluentoja, kirjallista materiaalia ja tehtäviä) läpikäyntiä sekä hyväksyttyä tenttisuoritusta.

Kurssimaksu määräytyy sen mukaan, suorittaako opiskelija pätevyyden hiirellä, rotalla vai molemmilla lajeilla:

  HY HY ulkoinen
Vain teoria 155 EUR 310 EUR
Teoria ja eläinharjoituket yhdellä lajilla 225 EUR 450 EUR
Teoria ja eläinharjoituket kahdella lajilla 275 EUR 550 EUR

Ulkopuolisiin hintoihin lisätään alv 24 %.

Laskutustiedot on kerrottava ilmoittautumisen yhteydessä, sekä se, suorittaako kurssin harjoitustyöt hiirellä, rotalla vai molemmilla lajeilla, vai suorittaako pelkät luennot. Lisäksi lyhyt perustelu, siitä, miksi tarvitsee kurssia, mikäli on suorittamassa myös eläinharjoitukset. Ilmoittautumiset tulee tehdä on Sisussa (HY:n opiskelijat) 31.1.2022 mennessä tai e-lomakkeella (muut kuin HY:n opiskelijat). Sisussa kurssin nimi on Eläinten käyttö tutkimuksessa: Kurssi toimenpiteiden suorittajille ja tunniste 955003. Kurssisivu https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/otm-c9c330cc-8324-45f6-8bb9-5d9fb75ac0bf

Ilmoittautminen E-lomakeella 29.4.2022 mennessä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/115388/lomake.html
 

Opinnot EU-Moduuleista 1, 2 ja 10 (muiden lajien käyttäjät)

Ne, jotka käyttävät tutkimuksissaan muita lajeja kuin hiiriä, rottia, voivat suorittaa englanninkielisenä verkkokurssina EU Moduulit 1 (Kansallinen lainsäädäntö), 2 (Etiikka ja 3R) ja 10 (Toimenpiteiden ja hankkeiden suunnittelu).

Verkkomateriaali avautuu 16.5.2022, ja käytössä kurssin ajan. Materiaalin läpikäymiseen ja tenttiin valmistautumiseen kuluu noin 9h. Tentti pidetään Moodlessa 27.5.2022 klo 9-10. Kurssin läpäiseminen edellyttää verkkomateriaalin (videoluentoja, kirjallista materiaalia ja tehtäviä) läpikäyntiä sekä hyväksyttyä tenttisuoritusta.

Kurssimaksu on 60 EUR Helsingin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle, ja 120 EUR (+24% ALV) HY:n ulkopuolisille osallistujille. Laskutustiedot on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautminen E-lomakeella 29.4.2022 mennessä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/115388/lomake.html

 

Lisätietoja kurssista: Niina Kemppinen

 

 

Studies for EU Modules 1, 2 and 10 (users of the other species)

Those, who are using for research purposes other species than the laboratory rodents, can carry out the EU Modules 1 (National legislation), 2 (Ethics and 3Rs / level 1) and 10 (Design of procedures and projects).

The theory of the course is arranged in Moodle platform with self-study material and it can be carried out at any time.

The course fee is 60 EUR for the students and staff at the UH and for external customers 120 EUR (+24% VAT). Billing information must be included in the registration.

Further information and registration: Niina Kemppinen

Laboratory Animal Centre arranges a Functon B course for researchers "The use of animals in research: course for people designing procedures and projects" once a year. This course together with the course for the people carrying out procedures on animals and a relevant higher academic degree gives legal competence (according to Finnish Act 497/2013 and Decree 564/2013) to design procedures and projects in Finland. The course for the person carrying out procedures on animals must be completed previously in order to be accepted into this course.

EU Modules included to Function B (designing procedures and projects):

Module 9: Ethics, animal welfare and the Three Rs (level 2)
Module 10: Design of procedures and projects (level 1)
Module 11: Design of procedures and projects (level 2)

 

NEXT COURSE:
November 2022

Further information: Niina Kemppinen