LAS Education and Training

Only educated and trained, qualified personnel are allowed to do animal experiments and take care of the animals.

A person carrying out an animal experiment is competent, when he/she has completed a laboratory animal course. Animal caretaker must complete the professional examination or he/she must gain the professional skills with working experience.

In Finland, we are following EU Directive´s (2010/63/EU) minimum requirements to education and training and the requirements for obtaining, maintaining and demonstrating requisite competence for the functions A, B, C and D:

(a) carrying out procedures on animals
(b) designing procedures and projects
(c) taking care of animals
(d) killing animals

EU's Education and training framework

Laboratory Animal Centre arranges a Function A & D course for researchers "The use of animals in research: the course for people carrying out procedures on animals" twice a year in English and once in Finnish. The course gives legal competence to carry out procedures with mice or rats or with both species (according to Act 497/2013, Decree 564/2013 and Directive 2010/63/EU).The course is accreditated by FELASA - the Federation of Laboratory Animal Science Associations.

EU Modules included to Functions A & D (carrying out procedures and killing animals):

Module 1: National legislation
Module 2: Ethics, animal welfare and the Three Rs (level 1)
Module 3.1: Basic and appropriate biology – species specific (theory)
Module 3.2: Basic and appropriate biology – species specific (practical)
Module 4: Animal care, health and management – species specific (theory)
Module 5: Recognition of pain, suffering and distress – species specific
Module 6.1: Humane methods of killing - species specific (theory)
Module 6.2: Humane methods of killing - species specific (skills)
Module 7: Minimally invasive procedures without anaesthesia – species specific (theory)
Module 8: Minimally invasive procedures without anaesthesia – species specific (skills)
Module 10: Design of procedures and projects (level 1)
Module 20: Anaesthesia for minor procedures
Module 21: Advanced anaesthesia for surgical or prolonged procedures
Module 22: Principles of surgery

 

NEXT COURSE:

The use of animals in research: course for people carrying out procedures will be arranged in autumn 2021.

Further information: Niina Kemppinen

Eläin­ten käyttö tutkimuk­sessa: Kur­ssi toi­men­piteiden tekijöille

Koe-eläinkeskus järjestää kurssin toimenpiteiden tekijöille vuosittain toukokuussa suomeksi. Kurssi antaa koe-eläinlainsäädännön (Laki 497/2013, Asetus 564/2013, Direktiivi 2010/63/EU) mukaisen pätevyyden suorittaa toimenpiteitä hiirellä ja/tai rotalla ja lopettaa näitä lajeja (EU Tehtävät a ja D).

Eläinten käyttö tutkimuksessa: Kurssi toimenpiteiden tekijöille (2,5 op)

Koe-eläinkeskus järjestää kurssin toimenpiteiden tekijöille vuosittain. Kurssi antaa koe-eläinlainsäädännön (Laki 497/2013, Asetus 564/2013, Direktiivi 2010/63/EU) mukaisen pätevyyden suorittaa toimenpiteitä hiirellä ja/tai rotalla. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopistossa koe-eläimiä käyttäville tutkimusryhmien jäsenille ja opiskelijoille. Eläinharjoitustyöt on tarkoitettu vain toimenpiteitä eläimillä tekeville henkilöille.

Kurssi sisältää asetuksessa tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (564/2013) määritellyt asiakokonaisuudet:

 • Tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hankintaa, kasvatusta, hoitoa ja käyttöä koskeva kansallinen lainsäädäntö
 • Eläinten tieteelliseen käyttöön liittyvä etiikka
 • Korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaate (3R)
 • Eläinten anatomia, fysiologiset ominaisuudet, lisääntymisbiologia, lisääntyminen, genetiikka ja geenitekniikka ja eläinten kasvatus
 • Eläinten käyttäytyminen, hoito, ympäristötekijät ja virikkeellistäinen
 • Lajikohtaiset käsittelymenetelmät ja toimenpiteet
 • Eläinten hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy ja hygienia
 • Kivun, tuskan ja kärsimyksen tunnistaminen
 • Anestesia, kivunlievitysmenetelmät ja eläimen lopettaminen
 • Perusteet eläimen lopettamiselle, hankkeesta poistamiselle tai toimenpiteiden keskeyttämiselle hankkeen kuluessa
 • Toimenpiteiden ja hankkeiden suunnittelu

 

Opinnot EU-Moduuleista 1, 2 ja 10 (muiden lajien käyttäjät)

Ne, jotka käyttävät tutkimuksissaan muita lajeja kuin hiiriä, rottia tai muita nisäkkäitä, voivat suorittaa englanninkielisenä verkkokurssina EU Moduulit 1 (Kansallinen lainsäädäntö), 2 (Etiikka ja 3R) ja 10 (Toimenpiteiden ja hankkeiden suunnittelu).

Lisätietoja kurssista: Niina Kemppinen

 

Laboratory Animal Centre arranges a Functon B course for researchers "The use of animals in research: course for people designing procedures and projects" once a year. This course together with the course for the people carrying out procedures on animals and a relevant higher academic degree gives legal competence (according to Act 497/2013 and Decree 564/2013) to design procedures and projects. The course for the person carrying out procedures on animals must be completed previously in order to be accepted into this course.

EU Modules included to Function B (designing procedures and projects):

Module 9: Ethics, animal welfare and the Three Rs (level 2)
Module 10: Design of procedures and projects (level 1)
Module 11: Design of procedures and projects (level 2)

 

NEXT COURSE: Autumn 2021.

Further information: Niina Kemppinen