LAS Education and Training

Only educated and trained, qualified personnel are allowed to do animal experiments and take care of the animals.

A person carrying out an animal experiment is competent, when he/she has completed a laboratory animal course. Animal caretaker must complete the professional examination or he/she must gain the professional skills with working experience.

In Finland, we are following EU Directive´s (2010/63/EU) minimum requirements to education and training and the requirements for obtaining, maintaining and demonstrating requisite competence for the functions A, B, C and D:

(a) carrying out procedures on animals
(b) designing procedures and projects
(c) taking care of animals
(d) killing animals

EU's Education and training framework

Laboratory Animal Centre arranges a Function A & D course for researchers "The use of animals in research: the course for people carrying out procedures on animals" twice a year in English and once in Finnish. The course gives legal competence to carry out procedures with mice or rats or with both species (according to Finnish Act 497/2013 and Decree 564/2013, and EU Directive 2010/63/EU).The course is accreditated by FELASA - the Federation of Laboratory Animal Science Associations.

EU Modules included to Functions A & D (carrying out procedures and killing animals):

Module 1: National legislation
Module 2: Ethics, animal welfare and the Three Rs (level 1)
Module 3.1: Basic and appropriate biology – species specific (theory)
Module 3.2: Basic and appropriate biology – species specific (practical)
Module 4: Animal care, health and management – species specific (theory)
Module 5: Recognition of pain, suffering and distress – species specific
Module 6.1: Humane methods of killing - species specific (theory)
Module 6.2: Humane methods of killing - species specific (skills)
Module 7: Minimally invasive procedures without anaesthesia – species specific (theory)
Module 8: Minimally invasive procedures without anaesthesia – species specific (skills)
Module 10: Design of procedures and projects (level 1)
Module 20: Anaesthesia for minor procedures
Module 21: Advanced anaesthesia for surgical or prolonged procedures
Module 22: Principles of surgery

 

NEXT COURSE:

The use of animals in research: course for persons carrying out procedures 20.9. - 15.10.2021


Laboratory Animal Centre arranges a course for researchers “The use of animals in research: the course for the person carrying out procedures on animals” at 20th September - 15th October, 2021. This course gives the permission to work with mice or rats or with both species (according to Finnish Act 497/2013 and Decree 564/2013, and Directive 2010/63/EU).The main topics in the course:


National and European legislation

Ethics and 3Rs
Comparative physiology and anatomy, basic biology (mice and rats)

Genetic quality and GMO

Nutrition

Basic design of procedures and projects

Handling, sampling and procedures in theory

Husbandry and care, enrichment and welfare, transportation

Animal health management and hygiene

Occupational health and safety

Anaesthesia, analgesia, pain and distress, humane endpoints, euthanasia

Perioperative care, hygiene practical

The course's theory is arranged in Moodle platform with a self-study material  but the lecture of the introduction will be arranged by Zoom at 9 - 10 on 20th September. In addition, the voluntary stitching practices will be arranged in F-building in Viikki campus on 1st October.

The theory of the course by Moodle must be carried out in weeks 38 and 39 (between 20th September - 1st October), before the animal exercises.  

The animal hands-on-exercise are arranged in small groups in weeks 40 and 41 (1 day/species/student) in F-building in Viikki capmus. Practical exercises with chosen species include the handling techniques, procedures, anaesthesia and euthanasia of animals.

The exam will be on 15 October, 2021 at 9-11 in Moodle.

The course fee is dictated by the chosen species (For external customers, 24% VAT will be added to the sum of the invoice):

  UH Outside
Only theory 155 EUR 310 EUR
One species (mouse OR rat) 225 EUR 450 EUR
Both species (mouse AND rat) 275 EUR 550 EUR

Plain theory gives 2 ECTS credits, theory + one species hands-on-exercise 2,5 ECTS credits, theory + two species hands-on-exercise 3 ECTS credits. 

PhD students and researchers working at the University of Helsinki are first in line to participate in the course. Places are available on first come, first served bases. The course will be arranged for at minimum 20 participant.Binding course registrations by e-form at 16th August - 10th September, 2021: 
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/112794/lomake.html

Please include in your registration


1. Billing information

2. Are you going to carry out the course with a mouse, a rat or both species

3. Shortly, why you need the course.
 

Studies for EU Modules 1, 2 and 10 (users of the other species)Those, who are using for research purposes the other species than the laboratory rodents, can carry out in the course the EU Modules 1 (National legislation), 2 (Ethics and 3Rs / level 1) and 10 (Design of procedures and projects).

The program of the course for them (teaching is arranged by Zoom and with the self-study material in Moodle):Monday 20 September 2021


8 - 9 Introduction (by Zoom)

Module 1: National and European legislation (in Moodle)

Module 2: Ethics and 3Rs (in Moodle)

Module 10: Basic design of procedures and projects (in Moodle)   The course fee is 60 EUR for the students and staff at the UH and for external customers 120 EUR (+24% VAT). Billing information must be included in the registration.Registrations by e-form at 16th August - 10th September, 2021:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/112794/lomake.html
Further information: Niina Kemppinen

Eläin­ten käyttö tutkimuk­sessa: Kur­ssi toi­men­piteiden tekijöille

Koe-eläinkeskus järjestää kurssin toimenpiteiden tekijöille vuosittain toukokuussa suomeksi. Kurssi antaa koe-eläinlainsäädännön (Laki 497/2013, Asetus 564/2013, Direktiivi 2010/63/EU) mukaisen pätevyyden suorittaa toimenpiteitä hiirellä ja/tai rotalla ja lopettaa näitä lajeja (EU Tehtävät a ja D).

Eläinten käyttö tutkimuksessa: Kurssi toimenpiteiden tekijöille (2,5 op)

Koe-eläinkeskus järjestää kurssin toimenpiteiden tekijöille vuosittain. Kurssi antaa koe-eläinlainsäädännön (Laki 497/2013, Asetus 564/2013, Direktiivi 2010/63/EU) mukaisen pätevyyden suorittaa toimenpiteitä hiirellä ja/tai rotalla. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopistossa koe-eläimiä käyttäville tutkimusryhmien jäsenille ja opiskelijoille. Eläinharjoitustyöt on tarkoitettu vain toimenpiteitä eläimillä tekeville henkilöille.

Kurssi sisältää asetuksessa tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (564/2013) määritellyt asiakokonaisuudet:

 • Tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hankintaa, kasvatusta, hoitoa ja käyttöä koskeva kansallinen lainsäädäntö
 • Eläinten tieteelliseen käyttöön liittyvä etiikka
 • Korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaate (3R)
 • Eläinten anatomia, fysiologiset ominaisuudet, lisääntymisbiologia, lisääntyminen, genetiikka ja geenitekniikka ja eläinten kasvatus
 • Eläinten käyttäytyminen, hoito, ympäristötekijät ja virikkeellistäinen
 • Lajikohtaiset käsittelymenetelmät ja toimenpiteet
 • Eläinten hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy ja hygienia
 • Kivun, tuskan ja kärsimyksen tunnistaminen
 • Anestesia, kivunlievitysmenetelmät ja eläimen lopettaminen
 • Perusteet eläimen lopettamiselle, hankkeesta poistamiselle tai toimenpiteiden keskeyttämiselle hankkeen kuluessa
 • Toimenpiteiden ja hankkeiden suunnittelu

 

Opinnot EU-Moduuleista 1, 2 ja 10 (muiden lajien käyttäjät)

Ne, jotka käyttävät tutkimuksissaan muita lajeja kuin hiiriä, rottia tai muita nisäkkäitä, voivat suorittaa englanninkielisenä verkkokurssina EU Moduulit 1 (Kansallinen lainsäädäntö), 2 (Etiikka ja 3R) ja 10 (Toimenpiteiden ja hankkeiden suunnittelu).

Lisätietoja kurssista: Niina Kemppinen

 

Laboratory Animal Centre arranges a Functon B course for researchers "The use of animals in research: course for people designing procedures and projects" once a year. This course together with the course for the people carrying out procedures on animals and a relevant higher academic degree gives legal competence (according to Finnish Act 497/2013 and Decree 564/2013) to design procedures and projects in Finland. The course for the person carrying out procedures on animals must be completed previously in order to be accepted into this course.

EU Modules included to Function B (designing procedures and projects):

Module 9: Ethics, animal welfare and the Three Rs (level 2)
Module 10: Design of procedures and projects (level 1)
Module 11: Design of procedures and projects (level 2)

 

NEXT COURSE:

The use of animals in research: course for people designing procedures and projects (2 credits) 8 – 23 November 2021

Laboratory Animal Centre arranges a course for researchers “The use of animals in research: course for people designing procedures and projects” at 8 - 23 November 2021. This course together with the course for the people carrying out procedures on animals and a relevant higher academic degree gives legal competence (according to Act 497/2013 and Decree 564/2013) to design procedures and projects. The course for the person carrying out procedures on animals must be completed in order to be accepted into this course.

The course covers the EU Modules 9, 10 and 11. The theory is arranged in Moodle platform with a self-study material and besides that, the participants must carry out two group work exercises and participate in the webinar “Navigating the guidelines and principles for best practice in animal research”. Introductions to exercises, webinar and group work presentations will be arranged by Zoom connection as follows.

Mon 8 November
9-10 Introduction to article exercise - Vootele Voikar
10-11 Introduction to project license and non-technical summary (NTS) exercise - Anna Meller

Wed 10 November
12.30 - 17.00 Webinar “Navigating the guidelines and principles for best practice in animal research”
Program: https://www2.helsinki.fi/en/infrastructures/comprehensive-model-organisms/como-seminars#section-109587

Please enrol to the webinar: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/113272/lomakkeet.html

Mon 22 November
9-11 Group work presentations (article exercise) - Vootel Voikar

Tue 23 November
9-11 Group work presentations  (project license and non-technical summary (NTS) exercise) - Anna Meller

The course fee is 130 EUR for the students and staff at the UH and 260 EUR for others. Billing information must be included in the registration.

The maximum number of students is 10. Places are available on first come, first served bases. Researchers and PhD students working at the University of Helsinki are first in line to participate in the course.

Binding course registrations are made by e-form https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/113554/lomake.html between 1 - 31 October, 2021.

Further information: Niina Kemppinen