Courses and events

Our unit is now telecommuting due to coronavirus situation. We are organizing all our consultation services via Zoom / Skype / Teams and of course e-mail (biostat-consult (at) helsinki.fi) and by phone. If you have any questions, please don't hesitate to send us an e-mail.

Huom. Koronavirus-tilanteesta johtuen kurssit järjestetään etäopetuksena.

Kursseja järjestetään seuraavan kerran (kurssi kestää yhden päivän):

ti 23.3.2021 klo 9:00 - n. 15:30 (kellonajat viitteellisiä)

Kurssit on tarkoitettu niille tutkimustyötä tekeville, joilla on käytössään HUS-tunnukset.

Kurssin sisältö

 • SPSS-ohjelmiston rakenne: ikkunat, valikot, avaaminen, sulkeminen
 • Aineiston avaaminen SPSS:ssä / tuominen SPSS:ään
 • Aineistojen yhdistely
 • Tiedostojen tallennus
 • Muuttujien muokkaus, luominen, käsittely
 • Ehtojen tekeminen aineistolle
 • Frekvenssit ja keskeiset tunnusluvut
 • Normaalijakaumaoletuksen testaus
 • Ristiintaulukointi
 • T-testi, Khiin neliötesti, Fisherin testi
 • Aineiston kuvailu graafisesti: pylväs-, viiva-, sektori-, laatikkojana- ja hajontakuviot
 • Kuvien muokkaus, tallennus ja siirtäminen muihin ohjelmiin

Kouluttajat

SPSS-kursseja pitävät Biostatistiikan keskuksen biostatistikot.

Lisätietoa

Koulutukset löytyvät uudesta Harppi Oppimisesta. Kirjaudu Harppi&My Apps -> Harppi -> Oppiminen -> Omat välilehti -> Oppiminen

Linkki koulutukseen, ennakkotehtävät ja muu koulutusmateriaali lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutusta.

Yhteyshenkilö

Pasi Aronen pasi.aronen(at)hus.fi

Huom. Koronavirus-tilanteesta johtuen kurssit järjestetään etäopetuksena.

Kursseja järjestetään seuraavan kerran (kurssit kestävät yhden päivän):

JATKOKURSSI 1: Monimuuttuja-analyysin perusteet ja lineaarinen regressio: ti 13.4.2021 klo 9:00 - n. 15:45 (kellonajat viitteellisiä). 

JATKOKURSSI 2: Logistinen regressio: ti 11.5.2021 klo 9:00 - n. 15:45 (kellonajat viitteellisiä).

Kurssit on tarkoitettu niille tutkimustyötä tekeville, joilla on käytössään HUS-tunnukset.

Kouluttajat

SPSS-kursseja pitävät Biostatistiikan keskuksen biostatistikot.

Lisätietoa

Koulutukset löytyvät uudesta Harppi Oppimisesta. Kirjaudu Harppi&My Apps -> Harppi -> Oppiminen -> Omat välilehti -> Oppiminen

Linkki koulutukseen, ennakkotehtävät ja muu koulutusmateriaali lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutusta.

Yhteyshenkilö

Pasi Aronen pasi.aronen(at)hus.fi