Courses and events

Kursseja järjestetään seuraavan kerran (kurssi kestää yhden päivän):

ma 24.1.2022 klo 9:00 - n. 15:30 (etäopetus)

ma 21.3.2022 klo 9:00 - n. 15:30 (lähiopetus, Gradus)

ma 29.8.2022 klo 9:00 - n. 15:30 (etäopetus)

ma 17.10.2022 klo 9:00 - n. 15:30 (lähiopetus, Gradus)

Kurssit on tarkoitettu niille tutkimustyötä tekeville, joilla on käytössään HUS-tunnukset.

Kurssin sisältö

 • SPSS-ohjelmiston rakenne: ikkunat, valikot, avaaminen, sulkeminen
 • Aineiston avaaminen SPSS:ssä / tuominen SPSS:ään
 • Aineistojen yhdistely
 • Tiedostojen tallennus
 • Muuttujien muokkaus, luominen, käsittely
 • Ehtojen tekeminen aineistolle
 • Frekvenssit ja keskeiset tunnusluvut
 • Normaalijakaumaoletuksen testaus
 • Ristiintaulukointi
 • T-testi, Khiin neliötesti, Fisherin testi
 • Aineiston kuvailu graafisesti: pylväs-, viiva-, sektori-, laatikkojana- ja hajontakuviot
 • Kuvien muokkaus, tallennus ja siirtäminen muihin ohjelmiin

Kouluttajat

SPSS-kursseja pitävät Biostatistiikan keskuksen biostatistikot.

Lisätietoa

Koulutukset löytyvät uudesta Harppi Oppimisesta. Kirjaudu Harppi&My Apps -> Harppi -> Oppiminen -> Omat välilehti -> Oppiminen

Linkki koulutukseen, ennakkotehtävät ja muu koulutusmateriaali lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutusta.

Yhteyshenkilö

Olavi Koivisto olavi.koivisto(at)hus.fi 

Kurssi-ilmoittautumisiin liittyen yhteydenotot Outi Hanslin (outi.hanslin(at)hus.fi)

Kursseja järjestetään seuraavan kerran (kurssit kestävät yhden päivän):

JATKOKURSSI 1: monimuuttuja-analyysi ja lineaarinen regressio: 

to 17.2.2022 klo 9:00 - n.15:45 (etäopetus)

ma 25.4.2022 klo 9:00 - n.15:45 (lähiopetus, Gradus)

JATKOKURSSI 2: logistinen regressio: 

ma 23.5.2022 klo 9:00 - n.15:45 (lähiopetus, Gradus)

ma 13.6.2022 klo 9:00 - n.15:45 (etäopetus)

JATKOKURSSI 3: elinaika-analyysi:

to 19.9.2022 klo 9:00 - n.15:45 (etäopetus)

ma 21.11.2022 klo 9:00 - n.15:45 (lähiopetus, Gradus)

Kurssit on tarkoitettu niille tutkimustyötä tekeville, joilla on käytössään HUS-tunnukset.

Kouluttajat

SPSS-kursseja pitävät Biostatistiikan keskuksen biostatistikot.

Lisätietoa

Koulutukset löytyvät uudesta Harppi Oppimisesta. Kirjaudu Harppi&My Apps -> Harppi -> Oppiminen -> Omat välilehti -> Oppiminen

Linkki koulutukseen, ennakkotehtävät ja muu koulutusmateriaali lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutusta.

Yhteyshenkilö

Olavi Koivisto (olavi.koivisto(at)hus.fi)

Kurssi-ilmoittautumisiin liittyen yhteydenotot Outi Hanslin (outi.hanslin(at)hus.fi)